Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas risku vadības procesa analīze muitas noliktavā”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of the Customs Risk Management Process in the Customs Warehouse”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Normunds Rudzītis
Recenzents Aivars Gulbis
Anotācija Bakalaura darbā “Muitas risku vadības procesa analīze muitas noliktavā„ apskatītie darbību ietekmējošie riski un to pārvaldība ir galvenās pamatnostādnes muitas noliktavas veiksmīgai darbībai. Ir jāspēj plānot un realizēt veiksmīgu risku pārvaldību, lai spētu savlaicīgi reaģēt uz pēkšņi radušām riska situācijām un veikt risku iestāšanos prognozi, kā arī tālākās nākotnes paredzējumus. Darbā ir ietverti un analizēti jautājumi, kuri ir aktuāli šobrīd, jo globālās politiskās situācijas rezultātā ir ieviesti preču aprites ierobežojoši pasākumi, kuru neievērošana muitas noliktavai var radīt riska situācijas. Bakalaura darba mērķis - analizēt muitas noliktavas darbības riskus, to radītās sekas un sniegt priekšlikumus risku pārvaldības procesu pilnveidošanai muitas noliktavā. Lai sasniegtu mērķi, darba pirmajā daļā ir apskatītas teorētiskās pamatnostādnes muitas noliktavu darbībai un to loma globālajās piegāžu ķēdēs. Muitas noliktavas SIA “X’ darbība un rezultativitāte tiek atainota darba otrajā daļā. Riska situācijas, kuras savas darbības laikā ir piedzīvojusi muitas noliktava, ir analizētas darba trešajā daļā. Darba ceturtā daļa ataino veiktā pētījuma rezultātus par iespējamajiem riskiem, kuri ikdienā apdraud muitas noliktavas darbību un norādīti nosacījumi, no kuriem ir jāizvairās, lai nenonāktu pie sekām, kā arī tiek veikts visu risku kopsavilkums, noteikti un aprēķināti iespējamie zaudējumi un noteikta metode riska līmeņa noteikšanai un analizēti tie. Galvenais bakalaura darba uzdevums ir noteikt muitas noliktavas darbību ietekmējošos riskus, analizēt muitas noliktavas īstenoto risku pārvaldību un sniegt priekšlikumus tās uzlabošanai. Bakalaura darba apjoms ir 57 lpp, kurš sastāv no 4 daļām, 14 attēliem, 9 tabulām, 2 formulām. Darba izstrādē tika izmantoti 44 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi muitas noliktava, muitas riski, procedūru riski, imports, tranzīts, eksports, AEO
Atslēgas vārdi angļu valodā customs warehouse, customs risks, procedural risks, import, transit, export, AEO
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2023 15:26:17