Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas kontroles pilnveidošanas iespējas vides aizsardzības jomā”
Nosaukums angļu valodā “Possibilities for Improving Customs Control in the Field of Environmental Protection ”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Aldis Čevers
Recenzents Aivars Gulbis
Anotācija Bakalaura darba „Muitas kontroles pilnveidošanas iespējas vides aizsardzības jomā” mērķis ir izvērtēt muitas lomu vides aizsardzībā un piedāvāt risinājumus darba pilnveidošanai. Bakalaura darba pētījuma objekts ir vides aizsardzība, pētījuma priekšmets ir muitas darbība vides aizsardzībā. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām. Pirmajā daļā tika izpētītas galveno pasaules ekonomikas un vides rādītāju relatīvās izmaiņas, muitas funkcijas starptautiskajā tirdzniecībā, galvenie daudzpusējie līgumi vides jomā un Latvijas tiesību akti vides jomā. Otrajā daļā tika pētīts dabas resursu nodoklis, ka instruments vides aizsardzībai, muitas kontroles rezultāti vides aizsardzības jomā. Darba trešajā daļā tika izpētītas pārkāpumu atklāšanas metodes, pasākumi muitas darba pilnveidošanai. Pētījuma rezultātā tiek piedāvāti risinājumi muitas darbības pilnveidošanai atbilstošo preču kontrolē, sniegti priekšlikumi, lai uzlabotu muitas uzraudzību apdraudēto dzīvnieku un augu sugu, ķīmisko un bīstamo vielu apritei. Bakalaura darba apjoms ir 133 lappuses, izmantoti 14 attēli un sastādītas 10 tabulas, izmantotās literatūras un avotu sarakstā ir 115 vienības.
Atslēgas vārdi Vides aizsardzība, muitas darbība vides aizsardzībā.
Atslēgas vārdi angļu valodā Environmental protection, customs activity in environmental protection.
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2023 11:47:32