Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas kontroles pasākumu efektivitātes novērtēšana Latvijas Muitas kontroles punktos”
Nosaukums angļu valodā “Evaluation of Effectiveness of Customs Control Measures at Customs Control Points of Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Aldis Čevers
Recenzents Sandra Kārkliņa-Ādmine
Anotācija Palielinoties starptautiskās tirdzniecības apjomiem, pieaug muitas kontroles būtība, liela nozīme ir muitas kontroles efektivitātei, lai novērstu pēc iespējas vairāk pārkāpumu, izmantojot pēc iespējas mazāk resursu, kas ir atspoguļots darbā. Bakalaura darba mērķis ir, balstoties uz muitas funkciju, uzdevumu, kontroles veidu izvērtēšanu, un, izmantojot atbilstošu novērtēšanas kritēriju un indikatoru sistēmu, izpētīt, novērtēt muitas kontroles pasākumu efektivitāti Latvijas Republikas muitas kontroles punktos. Lai sasniegtu mērķi, bija nepieciešams izpētīt, kas ir muitas kontrole, būtību, uzdevumus, funkcijas mūsdienu pasaulē, identificēt muitas kontroles veidus, pasākumus, izpētīt, kas ir efektīvs darbs, izstrādāt metodiku muitas kontroles pasākumu efektivitātes novērtēšanai. Pētījuma objekts – muitas dienests (muita), valsts pārvaldes iestāde, kas veic nozīmīgus uzdevumus un funkcijas sabiedrības drošībai un iekšējā tirgus aizsardzībai. Pētījuma priekšmets – muitas dienesta darbība, kontroles pasākumu efektivitātes noteikšana un novērtēšana. Hipotēze - izpētot, kas ir muitas kontrole, tās būtība, muitas iestādes uzdevumus un funkcijas, identificējot muitas kontroles veidus, pasākumus, izpētot, kas tad ir efektīvs darbs un tā raksturojoši elementi, kā arī izstrādājot metodiku, ir iespējams novērtēt muitas kontroles pasākumus efektivitāti. Lai izstrādātu metodiku un novērtētu muitas kontroles pasākumu efektivitāti, autore analizēja prakses laikā iegūtos datus. Pēc metodikas izstrādes tika izdarīti secinājumi, kā arī izteikti priekšlikumi muitas kontroles pasākumu efektivitātes un muitas darba uzlabošanai, kā arī precīzākas efektivitātes novērtēšanas metodikas izstrādei. Darbs sastāv no piecām daļām un desmit nodaļām, darbā ievietoti 12 attēli, 3 tabulas, 6 formulas. Darbā izmantoti 51 dažādi avoti – regulas, mācību grāmatas, interneta resursi, Ministru kabineta noteikumi. Darba apjoms - 59 lapas.
Atslēgas vārdi muita, kontrole, efektivitāte, 2021, Latvija, lidostas MKP, muitas kontroles punkts
Atslēgas vārdi angļu valodā customs, control, efficiency, 2021, Latvia, airport MKP, customs control point
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2023 10:12:17