Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Piegādes ķēdes drošības risinājumu analīze loģistikas uzņēmumā ”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Supply Chain Security Solutions in a Logistics Company”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Normunds Rudzītis
Recenzents Aivars Gulbis
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Piegādes ķēdes drošības risinājumu analīze loģistikas uzņēmumā”. Tēma ir aktuāla, jo starptautisko jūras pārvadājumu nozarei ir būtiska loma pasaules ekonomikā, jo ar starptautiskie pārvadājumi aizņem lielāko daļu no visas pasaules tirdzniecības. Bakalaura darba mērķis ir veikt piegādes ķēdes drošības risinājumu analīzi uzņēmuma “X”, izpētot piegādes ķēdes riskus jūras konteineru pārvadājumos, un izstrādāt pārvadājumu procesa pilnveidošanas ieteikumus. Lai sasniegtu izvirzīto darba mērķi, autore darba pirmajā daļā apskata tādas tēmas kā starptautiskā tirdzniecība un globalizācija, jūras pārvadājumu piegādes ķēdi un tās raksturīgos riskus, kā arī to novērtēšanas, mazināšanas un pārvaldības iespējas. Bakalaura darba otrajā daļā ir veikts loģistikas uzņēmuma raksturojums, tā kravas konteineru pārvadājumu process un veikta loģistikas uzņēmuma incidentu analīze. Bakalaura darba apjoms ir 56 lpp., to veido ievads, 2 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darbā iekļauti 12 attēli, 5 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 50 avoti.
Atslēgas vārdi Piegādes ķēdes drošība, riski, risku analīze, jūras starptautiskie pārvadājumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Supply chain security, risks, risk analysis, international sea transportation
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2023 09:13:56