Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas risku novērtēšanas metožu analīze Rīgas Brīvostas MKP 0210”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Customs Risk Assessment Methods at the Customs Control Point 0210 of the Free Port of Riga”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Normunds Rudzītis
Recenzents Sandra Kārkliņa-Ādmine
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Muitas risku novērtēšanas metožu analīze Rīgas brīvostas MKP 0210”. Rīgas brīvostas muitas kontrolpunkts ir nozīmīgs starptautiskās tirdzniecības centrs Latvijā, un muitošanas procesam ir izšķiroša nozīme drošas un efektīvas preču kustības pāri robežām nodrošināšanā. Muitas riska analīze var uzlabot muitošanas procesa precizitāti un efektivitāti, identificējot augsta riska sūtījumus un paātrinot zema riska sūtījumu muitošanu. Tranzīta automatizācija “Zaļā ceļa” gadījumā var vēl vairāk uzlabot procesa efektivitāti, samazinot vajadzību pēc manuālas iejaukšanās un līdz minimumam samazinot kļūdas. Šajā bakalaura darbā tiek pētīta muitas risku analīzes un tranzīta automatizācijas lietderība Rīgas brīvostas muitas kontrolpunktā, lai paaugstinātu muitošanas procedūru efektivitāti un precizitāti un optimizētu darbu kontroles punktā. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt muitas risku vadības praksi Rīgas brīvostas MKP 0210 un analizēt tranzīta automatizācijas lietderību “Zaļā ceļa” gadījumos. Pamatojoties uz izvirzīto mērķi, tika izvirzīti darba uzdevumi: 1. Izpētīt muitas darbību, funkcijas un rezultavitāti; 2. Izpētīt risku vadības stratēģiju no teorijas viedokļa, kā arī riska vadību muitas organizācijās; 3. Veikt Rīgas brīvostas muitas kontroles punkta pašreizējo analīzi un kontroļu rezultātus par 2021. un 2022.gadu; 4. Novērtēt iespējamos ieguvumus un trūkumus, ieviešot tranzīta automatizācijas sistēmas Rīgas brīvostas muitas kontroles punktā, tostarp izvērtējot šo sistēmu pašreizējo stāvokli un iespējamos šķēršļus, kas varētu būt jānovērš pirms ieviešanas. Darbs ir sadalīts trijās daļās, kur pirmajā daļā tiek apskatīti teorētiskie aspekti par muitas darbību principu, funkcijām, lomu valsts ekonomikā. Otrajā daļā tiek analizēta risku vadība vispārēji un muitas organizācijās. Trešajā daļā tiek analizēta Rīgas brīvostas muitas kontroles punkta MKP 0210 raksturojums, MKP 0210 rezultativitāte un noformētajām tranzīta deklarācijām, kā analizēta darbība, kā punkta amatpersonas rīkojas zaļā ceļā gadījumā un izteikti priekšlikumi darba optimizēšanai zaļā ceļa gadījumos MKP 0210. Bakalaura darbs sastāv no 3.nodaļām, apjoms ir 53 lapaspuses, tajā iekļautas 11 attēli, 9 tabulas. Darbā izmantoti 31 izmantoto avotu un literatūras saraksta vienības.
Atslēgas vārdi muita, muitas riski, risku analīze, tranzīts, mkp 0210
Atslēgas vārdi angļu valodā customs, customs risks, risk analysis, transit, mkp 0210
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2023 02:54:27