Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Sabiedrības informētības novērtējums par viltoto preču iegādi Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Assessment of Public Awareness about the Purchase of Counterfeit Goods in Latvia”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Aivars Gulbis
Recenzents Daira Aramina
Anotācija Latvijā ir vērojama viltotu preču pieaugoša izplatība, kas ietekmē gan patērētājus, gan uzņēmumus, gan valsti. Tas saistīts ar globalizācijas procesiem, kas rada iespējas viltotām precēm nonākt uzņēmumu un patērētāju rokās, tādējādi radot negatīvu ietekmi uz ekonomiku, patērētāju veselību un uzņēmējdarbību. Šī situācija negatīvi ietekmē patērētājus, jo viņi var iegādāties preces, kas ir bīstamas viņu veselībai, kā arī var zaudēt savu naudu, iegādājoties viltotas preces, kas neatbilst kvalitātes un drošības standartiem. Sabiedrības informētībai par viltotu preču iegādes sekām ir ļoti liela nozīme viltotu preču izplatības novēršanā. Daudzi patērētāji joprojām nav pietiekami informēti par problēmas nopietnību un par to, kā atpazīt un izvairīties no viltotu preču iegādes. Tādēļ, lai novērstu viltotu preču izplatību, ir svarīgi pievērst lielāku uzmanību sabiedrības izpratnes veicināšanai par viltotu preču kaitējumu un oriģinālo preču atpazīšanu. Bakalaura darba mērķis ir noskaidrot un analizēt sabiedrības informētību un izpratnes līmeni par viltotām (kontrafaktām) precēm un to iegādi, un, pamatojoties uz darba procesā iegūto teorētisko informāciju un empīriskās daļas rezultātiem sniegt priekšlikumus Latvijas sabiedrības informētības stiprināšanai par viltotu preču kaitējumu. Bakalaura darbs sastāv no ievada, trīs nodaļām ar apakšnodaļām, autores priekšlikumiem un secinājumiem. Pirmajā nodaļā autore sniedz informāciju par viltotu preču nozīmi un to kaitējumu, statistikas datus par situāciju viltojumu izplatības jomā, Latvijas tiesisko regulējumu un aizsardzības pasākumiem intelektuālā īpašuma jomā un viltotu preču apkarošanā, kā arī par Eiropas Savienības tiesību politiku viltošanas apkarošanas jomā. Saistībā ar to, ka viltotas preces ietver preču zīmju pārkāpumus un tādējādi tiek uzskatītas par intelektuālā īpašuma aizsardzības pārkāpumiem, darbā ir raksturoti intelektuāla īpašuma un preču zīmes jēdzieni. Otrajā nodaļā ir pētīta Latvijas pieredze sabiedrības informētībā par viltotām precēm, kuras ietvaros ir analizēta informatīvas kampaņas "Viltotā realitāte - online realitāte" darbība, kas sniedz lielu ieguldījumu sabiedrības informēšanā par viltotām precēm. Tālāk tiek analizēti aptaujas rezultāti par iedzīvotāju izpratni un attieksmi pret viltotām precēm un to iegādi. Trešajā nodaļā aprakstītas sabiedrības informētības uzlabošanas iespējas par darbā pētīto tēmu. Balstoties uz iegūtiem rezultātiem, izdarīti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi sabiedrības informētības veicināšanā par viltotām precēm un to kaitējumu. Bakalaura darba apjoms ir 57 lappuses. Darbā ir iekļauti 6 attēli un 46 izmantotās literatūras vienības.
Atslēgas vārdi viltotas preces, intelektuālā īpašuma aizsardzība
Atslēgas vārdi angļu valodā counterfeit goods, intellectual property rights
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2023 23:20:16