Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „CITES konvencijas prasību kontroles pasākumu pilnveidošanas iespēju analīze”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of the Opportunities for Improving the Control Measures for the CITES Convention Requirements”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Aivars Gulbis
Recenzents Toms Čevers
Anotācija Bakalaura darba tēma ir „CITES konvencijas prasību kontroles pasākumu pilnveidošanas iespēju analīze”. Darba autore ir Ksenija Ivancova. Mūsdienās kontrabanda ir aktuāla tēma, jo līdz šim nelikumīga savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecība ir ceturtā ienesīgākā starptautiskā noziedzīgā darbība tūlīt aiz narkotiku tirdzniecības, cilvēku tirdzniecības un ieroču tirdzniecības. Tiek lēsts, ka nelikumīgā tirdzniecībā ar savvaļas dzīvniekiem un augiem izraisītie zaudējumi sastāda no 48 miljardiem līdz 153 miljardiem ASV dolāru gadā.1 Savvaļas faunas un floras komerciāla izmantošana ir viens no svarīgākajiem faktoriem pēc tiešas dzīvotņu iznīcināšanas, kas apdraud savvaļas sugu pastāvēšanu. Darba aktualitāti autore saskatīja apstāklī, ka muitas kontroles efektivitāte ir cieši saistīta ar CITES īpatņu, to derivātu, un medikamentos izmantoto sastāvdaļu atpazīstamību, jo CITES galvenais mērķis ir kontrolēt CITES paraugu pārvietošanu pāri valsts robežām. Darba mērķis ir analizēt CITES īpatņu, derivātu un sastāvdaļu pārvietošanas veidus, metodes un mērķus, analizēt kontroles nepilnības un sniegt kontroles uzlabošanas iespējas. Bakalaura darbs sastāv no četrām daļām, darba pirmajā daļā ir pētīta CITES konvencija, pamatojoties uz interneta resursiem, pētīta CITES izcelsme un vēsture, apskatīta CITES darbība. Darba otrajā daļā aplūkota muitas iestāžu loma un galvenie pienākumi saskaņā ar CITES konvenciju, nelikumīgu dzīvnieku un augu sūtījumu atklāšana un aizturēšana muitas operāciju laikā, kā arī muitas iestāžu darbība CITES pārkāpumu atklāšanā. Trešajā daļā tiek pētīti faunas un floras nelikumīgas pārrobežu pārvietošanas veidi, kā arī analizēts muitas iestāžu darba nepilnības cīņā pret nelikumīgu savvaļas dzīvnieku un augu pārrobežu pārvadāšanu un tirdzniecību un pētīti iespējamie uzlabojumi, kas varētu palīdzēt ierobežot nelikumīgo apriti. Bakalaura darba noslēgumā tiek izdarīti secinājumi un piedāvāti priekšlikumi par kontroles nepilnībām un kontroles uzlabošanas iespējam. Darba apjoms ir 53 lapas, tas satur 10 attēlus, 1 shēmu, 37 izmantotās literatūras un informācijas avotus.
Atslēgas vārdi CITES konvencija, Fauna un flora, CITES atļauja, muitas parkāpums, kontrabanda, CITES, CITES pārvietošana, nelegāla aprite, Kontroles pasākumu pilnveidošana, eksotiskie dzīvnieki, derivāts, kontroles nepilnības, CITES vēsture, eksporta un importa prasības
Atslēgas vārdi angļu valodā CITES Convention, fauna and flora, CITES permit, customs offence, smuggling, CITES, CITES movement, illegal movement, Improving Control Measures, exotic animals, derivative, control gaps, CITES history, export and import requirements
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2023 23:15:58