Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pakalpojuma uzņēmuma komunikācijas pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project on improvement of communication in a service company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ieva Andersone
Recenzents Uldis Kamols
Anotācija Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 72 lpp., tajā iekļauti 15 attēli, 16 tabulas, 9 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 24 avoti latviešu un 27 angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Analītiskajā daļā darba autore veica pakalpojuma uzņēmuma izpēti, aprakstīja tā finanšu rādītājus, organizatorisko struktūru, kā arī veica SVID analīzi. Tika veikti divi pētījumi, lai iegūtu detalizētāku informāciju par iekšējās komunikācijas problēmām uzņēmumā. Teorētiskajā daļā analizēta zinātniskā literatūra, raksti un materiāli par iekšējo komunikāciju un tās nozīmi uzņēmumā. Projektu daļā tika izstrādāti pieci ierosinājumi iekšējās komunikācijas pilnveidošanai. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Endele, L.L., Andersone, I. (2023). Pakalpojuma uzņēmuma komunikācijas pilnveidošanas projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 72 lpp.
Atslēgas vārdi komunikācija, komunikācijas process, iekšējā komunikācija, starppersonu komunikācija
Atslēgas vārdi angļu valodā communication, communication process, internal communication, interpersonal communication
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2023 22:55:18