Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums Loģistikas procesu analīze autotransporta uzņēmumos Latvijā
Nosaukums angļu valodā Analysis of logistics processes in road transport companies in Latvia
Struktūrvienība 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts
Darba vadītājs Alla Starčenko
Recenzents Dzintars Ciganskis
Anotācija Bakalaura darba autore Aivita Nalivaiko izstrādāja darbu, kura temats ir “Loģistikas procesu analīze autotransporta uzņēmumos Latvijā”. Bakalaura darba mērķis ir, balstoties uz autotransporta uzņēmumu darbības analīzes rezultātiem, izstrādāt rekomendācijas transportlīdzekļu izvēlei kravas pārvadājumu procesos. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām. Pirmajā bakalaura darba daļā tiek analizēti transporta un uzglabāšanas nozares teorētiskie aspekti. Šajā darba daļā tiek definēta loģistika un loģistikas procesi, un analizēts transportēšanas process no teorijas viedokļa, kā arī to ietekmējošie faktori. Darba otrajā daļā tiek analizēti transporta un uzglabāšanas nozares dati par autotransporta kravu pārvadājumu uzņēmumiem Latvijā, kā arī veikta aptauja un izstrādāta SVID analīze, un tās rezultātā definētas aktuālās loģistikas problēmas autotransporta kravu pārvadājumu uzņēmumos. Darba gaitā tika secināts, ka nozīmīgākā uzņēmumu problēma, ir to autoparku novecošana un tā rezultātā radīto CO2 izmešu daudzums. Darba trešajā daļā tika salīdzināti trīs transportlīdzekļu, kuri darbojas ar dažādiem enerģijas avotiem, veidi pēc to izdalīto emisiju daudzuma un transportēšanas procesa izmaksām. Darba izstrādes gaitā tika secināts, ka vismazākās izmaksas un emisijas radīs kravas elektromobiļi, tomēr to infrastruktūra pagaidām nav tik labi attīstīta. Lai ar tiem varētu veikt starptautiskos pārvadājumus, būtu jāizstrādā to uzpildes vietu tīkls Eiropā, savukārt šī brīža situācijā kravas elektromobiļus var izdevīgi izmantot iekšzemes pārvadājumiem.Tika analizētas arī autotransporta kravu pārvadājumu uzņēmumu autoparku atjaunošanas iespējas, salīdzinot jaunu un lietotu transportlīdzekļu rādītājus. Tika secināts, ka jaunu transportlīdzekļu iegāde veicinās divu būtisku aspektu samazināšanos – piegādes laika un izmaksu, tādēļ autotransporta uzņēmumiem būtu jāiegādājas to autoparkam jauni, nevis lietoti transportlīdzekļi. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 75 lappuses. Tajā ir iekļauti 7 attēli, 14 tabulas un 9 pielikumi uz 15 lpp. Darbā izmantotas 58 izmantotās literatūras un avotu saraksta vienības.
Atslēgas vārdi transporta un uzglabāšanas nozare, loģistikas procesi, autotransporta kravu pārvadājumu uzņēmumi
Atslēgas vārdi angļu valodā transport and storage industry, logistics processes, road freight forwarding companies
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2023 16:07:44