Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas risku vadības procesa analīze Rīgas Brīvostas MKP 0210”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Customs Risk Management Process at the Customs Control Point 0210 of the Free Port of Riga”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Normunds Rudzītis
Recenzents Aldis Čevers
Anotācija Muitas risku vadības procesam ir izšķiroša nozīme starptautiskās tirdzniecības drošības un efektivitātes nodrošināšanā. Tomēr šī procesa efektivitāti var būtiski ietekmēt cilvēciskais faktors. Bakalaura darbā ir veikta muitas risku vadības procesa analīze Rīgas Brīvostas muitas kontroles punktā 0210, īpašu uzmanību pievēršot cilvēciskā faktora ietekmei uz šo procesu. Darba mērķis ir analizēt Rīgas Brīvostas MKP muitas risku vadības procesu, izvērtēt cilvēcisko faktoru ietekmi uz Rīgas Brīvostas MKP muitas risku vadības procesu un sniegt ieteikumus Rīgas Brīvostas MKP muitas risku vadības procesa pilnveidošanai. Lai sasniegtu darba mērķi, tika izvirzīti šādi uzdevumi: Veikt literatūras analīzi par muitas riska vadības procesu un cilvēciska faktoru ietekmi uz šo procesu; Analizēt Rīgas Brīvostas MKP muitas risku vadības procesu, tai skaitā tiesisko regulējumu, procedūras un izmantotos instrumentus; Identificēt cilvēciskos faktorus, kas ietekmē Rīgas Brīvostas MKP muitas risku vadības procesu un novērtēt ietekmi uz Rīgas Brīvostas MKP muitas risku vadības procesu; Izstrādāt ieteikumus Rīgas Brīvostas MKP muitas risku pārvaldības procesa uzlabošanai. Šī pētījuma rezultāti sniegs vērtīgu ieskatu muitas risku vadības procesā, izceļojot cilvēciskā faktora nozīmi. Darbs satur 53 lapaspuses, 17 attēlus, 1 tabulu, 27 literatūras avotus.
Atslēgas vārdi Muitas risku vadība, cilvēciskais faktors, starptautiskā tirdzniecība, risku novērtēšana, lēmumu pieņemšana, muitas kontrole, Rīgas Brīvostas muitas kontroles punkts 0210.
Atslēgas vārdi angļu valodā Customs risk management, human factor, international trade, risk assessment, decision-making, customs control, Riga Free Port Customs Control Point 0210.
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2023 14:56:04