Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana
Nosaukums Stratēģiskās plānošanas modelis ilgtspējīgai starptautisku loģistikas uzņēmumu attīstības veicināšanai
Nosaukums angļu valodā Model of strategic planning for sustainable development of international logistics companies
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Artūrs Zeps
Recenzents Raimonds Ronis
Anotācija Maģistra darba autors Juris Kovaļevskis izstrādāja darbu, kura temats ir „Stratēģiskās plānošanas modelis ilgtspējīgai starptautisku loģistikas uzņēmumu attīstības veicināšanai”. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt stratēģiskās plānošanas modeli ilgtspējas mērķu integrācijai starptautisku loģistikas uzņēmumu attīstības procesos un to ietekmes novērtēšanai uz starptautisko loģistikas uzņēmumu finanšu rādītājiem. Darbā tika pētīti stratēģiskā plāna ieviešanas modeļi, ilgtspējīgas attīstības mērķi un tika veikta ar tiem saistīto veiktspējas identifikatoru analīze, kā arī loģistikas uzņēmumu darbības novērtēšanas identifikatoru analīze. Tika veikta Baltijas valstīs strādājošo nozares uzņēmumu finanšu datu analīze, izvērtēti ilgtspējas jomas ekspertu viedokļi par ilgtspējas nozīmību uzņēmumu konkurētspējas veicināšanā. Tika veikta Baltijas valstīs strādājošo loģistikas uzņēmumu aptauja un iegūto rezultātu analīze. Tika veikta loģistikas nozares finanšu pārvaldības eksperta intervija un iegūtie dati tika izmantoti izstrādātā modeļa ekonomiskā pamatojuma aprēķinos. Darba ietvaros tika izstrādāts stratēģiskās plānošanas modelis ar integrētiem ilgtspējīgas attīstības mērķiem, kuru turpmāk varētu izmantot Baltijas valstīs strādājošie loģistikas uzņēmumi. Izstrādātā modeļa ekonomiskais pamatojums pārbaudīts izmantojot viena loģistikas nozares uzņēmuma datus un pieņemot tos par visas nozares uzņēmumu vidējo rādītāju. Darba noslēgumā izstrādāti secinājumi un priekšlikumi. Maģistra darbs veidots no 3 daļām, tā apjoms ir 90 lappuses. Tajā ir iekļauti 27 attēli, 9 tabulas un 12 pielikumi uz 27 lappusēm. Darbā ir izmantotas 68 literatūras un avotu saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Loģistika; Modelis; Ilgtspēja; KPI
Atslēgas vārdi angļu valodā Logistics; Model, Sustainability; KPI
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2023 14:16:04