Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums Liepājas ostas darbības analīze un attīstības perspektīvas
Nosaukums angļu valodā Analysis and development perspectives of Liepaja port
Struktūrvienība 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts
Darba vadītājs Alla Starčenko
Recenzents Roberts Gailītis
Anotācija Bakalaura darba autors Dāvis Zvirbulis izstrādāja darbu, kuru temats ir “Liepājas ostas darbības analīze un attīstības perspektīvas”. Bakalaura darba mērķis ir balstoties uz Liepājas ostas darbības analīzes rezultātiem, sniegt rekomendācijas turpmākajām attīstības iespējām. Bakalaura darba pirmajā daļā autors raksturo ostu saimniecisko darbību teorētiskos aspektus, t. sk. stividoru un ostu pārvaldes pamatbūtību, kā arī ostu attīstību veicinošos faktorus. Bakalaura darba otrajā daļā autors raksturo un analizē Liepājas ostas infrastruktūru un Liepājas ostas kravu apgrozījumus, kā arī stividoru pakalpojumu sniedzošās kapitālsabiedrības. Bakalaura darba trešajā daļā autors analizē Liepājas ostas pilnveidošanās iespējas, t. sk. Liepājas ostas attīstību dinamika ar publiskām un privātām investīcijām infrastruktūrā, kā arī Liepājas SEZ pārvaldes finanšu analīzi. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 73 lappuses. Tajā ir iekļauti 16 attēli, 19 tabula un 3 pielikumi uz 8 lpp. Darbā izmantotas 37 izmantotās literatūras un avota saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Liepājas osta, Liepājas SEZ, attīstības perspektīvas
Atslēgas vārdi angļu valodā Port of Liepaja, Liepaja SEZ, development perspectives
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2023 13:42:40