Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana
Nosaukums Kravu plūsmas reģistrēšanas modeļa izstrāde uzņēmumiem
Nosaukums angļu valodā Development of a freight flow registration model for companies
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Aivars Gulbis
Recenzents Raimonds Ronis
Anotācija Maģistra darba autors Dzintars Brauers izstrādāja darbu “Kravu plūsmas reģistrēšanas modeļa izstrāde uzņēmumiem”. Starptautisko kravu pārvadājumi tiek veikti, izmantojot efektīvus piegādes ķēdes pārvaldības modeļus un šo sistēmu procesus globālā transporta tīklā. Transporta pakalpojumu attīstība un dinamika veicinājusi pasaules tirdzniecības pakāpenisku pieaugumu pēdējo desmit gadu laikā, kas veicinājis uzņēmumu attīstības un biznesa pieaugumu globālā mērogā, kad tiek veikti importa un eksporta preču pārvadājumi, sniedzoties ārpus vietējā tirgus mēroga. Uzņēmumu ietvaros piegādes realizē loģistikas departamenti, kas sadarbojas ar kravu pārvadājumu firmām, nodrošinot nepārtrauktu materiālu un preču plūsmu. Organizējot piegāžu plūsmu, jāpārzina pamata noteikumi un nianses piegāžu realizēšanā, kur šie procesi tiek organizēti, izmantojot pakalpojumus kravu reģistrēšanai un to pārvaldībai gan uzņēmuma loģistikas, gan uzglabāšanas sektoros, kas attiecīgi apstrādā kravu plūsmas atbilstoši savai specifikai. Maģistra darba mērķis ir pētīt loģistikas procesus un piegādes ķēdes ražošanas uzņēmumos, un balstoties uz analīzes rezultātiem, izstrādāt automatizētu kravu reģistrēšanas modeli. Maģistra darbs sastāv no trīs daļām. Darba pirmajā daļā apkopoti piegādes ķēdes vadības principi un to modeļi loģistikas pakalpojumos. Otrajā daļā tie analizēta PET pārstrādes nozare Baltijas valstīs un kravu apstrādes pakalpojumi izvēlētajos uzņēmumos. Tiek analizēta arī piegāžu organizēšana un izvērtēts, vai tiek izmantotas kravu plūsmas reģistrēšanas sistēmas. Darba trešajā daļā autors izstrādā automatizētu kravu plūsmas reģistrēšanas modeli ražošanas uzņēmumu noliktavām, kas paredzēta izmantošanai piegāžu laikā. Darba mērķa sasniegšanai tika veikta piegādes ķēdes analīze un kravu apstrādes novērtējums, lai izstrādātu kravu reģistrēšanas procesa modeli no nosūtītāja līdz saņēmēja noliktavai. Darba pētījuma gaitā analizēti ražošanas uzņēmumi PET pārstrādes nozarē un kravu reģistrēšanas analīze tajos, kur, konstatējot nepilnības, veikta modeļa iestrāde uzņēmuma kravu pārvaldības darbībām ar iespēju pielāgot modeļa raksturu citos uzņēmumos. Pētījuma rezultātā kā novitāte ir izstrādāts automatizēts kravu plūsmas reģistrēšanas modelis ražošanas uzņēmumu noliktavām. Modeļa izmantošana sniedz ieguldījumu digitālu risinājumu ieviešanā uzņēmumu kravu pārvaldības apstrādē. Maģistra darba apjoms ir 104 lappuses, iekļauts 21 attēls, 14 tabulas, pievienoti 8 pielikumi, izmantotās literatūras un avotu sarakstā 50 vienības.
Atslēgas vārdi piegādes ķēdes, transports, loģistika, ražošana, kravu reģistrācija noliktavās.
Atslēgas vārdi angļu valodā supply chains, transport, logistics, production, cargo registration in warehouses.
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2023 12:54:32