Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums Loģistikas procesu analīze pārtikas mazumtirdzniecības interneta veikalos
Nosaukums angļu valodā Analysis of logistical processes in online grocery retail stores
Struktūrvienība 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts
Darba vadītājs Alla Starčenko
Recenzents Ainārs Gilis
Anotācija Bakalaura darba autore Renāte Skuja izstrādāja darbu, kura temats ir „Loģistikas procesu analīze pārtikas mazumtirdzniecības interneta veikalos”. Bakalaura darba mērķis ir, balstoties uz loģistikas procesu analīzes rezultātiem, sniegt rekomendācijas komplektēšanas procesu uzlabošanai pārtikas mazumtirdzniecības interneta veikalos. Pirmajā nodaļā tiek aplūkoti loģistikas pamatdarbības veidi un funkcijas, loģistikas procesi un to loma mazumtirdzniecības interneta veikala darbībā. Otrā nodaļa sastāv no mazumtirdzniecības interneta veikalu analīzes. Tiek analizēti statistikas dati, to bāzes un ķēdes rādītāji. Tiek veikta problēmsituāciju analīze mazumtirdzniecības interneta veikalos, gan analizējot statistikas datus, gan - ekspertu intervijas, gan - uzņēmuma SIA “Rimi Latvia” nepublicētos datus. Pētījuma ietvarā laika posmā no 2022.gada 15. septembra līdz 2023. gada 12. maijam tiks analizētas pārtikas mazumtirdzniecības interneta veikalu problēmas un to risinājumu alternatīvas. Pirmā pētāmā problēma ir pasūtījumu piegādes kavējumi neefektīvas komplektēšanas darba laika plānošanas rezultātā. Kā risinājums komplektēšanas ātruma uzlabošanai un darba laika plānošanai ir LEAN metožu ieviešana uzņēmumā un tiek vērtēta ABC principa (preču komplektēšana pēc pirkšanas biežuma) vai XYZ principa (preču komplektēšana pēc to svara) maršruta veidošanas iespēju efektivitāte pasūtījuma komplektēšanā. Trešā pētāmā problēma ir produktu bojājumi komplektēšanas laikā. Kā risinājums komplektēšanas kvalitātes uzlabošanai tiek piedāvāts XYZ (preču komplektēšana pēc to svara) maršruta izmantošana, kā arī komplektēšanas ratu ieviešana visos pārtikas mazumtirdzniecības interneta veikalos. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 67 lappuses. Tajā ir iekļauti 7 attēli, 32 tabulas un 14 pielikumi uz 18 lpp.. Darbā izmantotas 45 izmantotās literatūras un avotu saraksta vienības.
Atslēgas vārdi E-komercija, pārtikas mazumtirdzniecība, LEAN, komplektēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā E-commerce, food retail, LEAN, picking
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2023 12:37:20