Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums Preču bojājumu mazināšanas iespējas mazumtirdzniecības uzņēmumos
Nosaukums angļu valodā Product damages reduction possibilities in retail business
Struktūrvienība 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts
Darba vadītājs Justīna Hudenko
Recenzents Inita Drēziņa
Anotācija Bakalaura darba autore Rita Brunava izstrādāja darbu, kura temats ir „ Preču bojājumu mazināšanas iespējas mazumtirdzniecības uzņēmumos”. Bakalaura darba mērķis ir, analizējot preču bojājumu iemeslus mazumtirdzniecībā, veikt ieteikumus to samazināšanai piegāžu laikā. Pirmajā darba daļā darba autore pēta ar preču bojājumiem saistītus mazumtirdzniecības sadales un servisa loģistikas procesus, nosakot to vietu piegādes ķēdes vadīšanā, to mērķus un uzdevumus. Izskata saistošus valsts normatīvos aktus un dažādus kvalitātes standartus, kas regulē noliktavu un transporta darbības mazumtirdzniecības uzņēmumos, kā arī izskata riska vadīšanas teorētiskos aspektus. Otrajā nodaļā autore veic ātras aprites patēriņa preču mazumtirdzniecības uzņēmumu sadales procesa mērķu un iekšējās vides analīzi. Darba autore identificēja galvenos riskus, kas ietekmē preču bojājumus. Autore veica mazumtirdzniecības veikalu noliktavas darbinieku (kas ir sadales procesa posma gala pakalpojuma saņēmēji) aptauju, lai noskaidrotu esošo sistēmu nepilnības un vājākos punktus piegādes ķēdes darbībā. Trešajā darba daļā autore balstoties uz konstatētajiem riskiem, veic risku pārvaldības iespēju atlasi un īstenošanas procesus, izstrādā piegāžu kvalitātes standartu vadlīnijas mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kā arī piedāvā preču komplektācijas un transporta taras sagatavošanas uzlabošanas iespējas. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 66 lappuses. Tajā ir iekļauti 19 attēli un 14 tabulas. Darbā izmantotas 71 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Preču komplektācija; Standarti; preču bojājumi;
Atslēgas vārdi angļu valodā Picking of goods; Standards; Damage to goods;
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2023 07:52:23