Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana
Nosaukums Eksporta veicināšanas iespēju analīze tūrisma nozarē Latvijā
Nosaukums angļu valodā Analysis of Export Promotion Opportunities in the Tourism Industry in Latvia
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Agnese Batenko
Recenzents
Anotācija Bakalaura darba autore Elīna Ivanova izstrādāja bakalaura darbu, kura temats ir "Eksporta veicināšanas iespēju analīze tūrisma nozarē Latvijā". Darba mērķis ir pētīt Latvijas tūrisma nozari, lai izstrādātu rekomendācijas darījumu tūrisma eksporta veicināšanai Latvijā. Latvijas tūrisma nozares starptautiskās konkurētspējas stiprināšana un eksporta veicināšana ir "Latvijas tūrisma attīstības rīcības plāna 2021. – 2027. gadam" pirmā prioritāte. Latvijas tūrisma eksports 2022. gadā ir palielinājies par 165 milj. EUR, salīdzinot ar laiku pirms Covid-19 pandēmijas, taču tūrisma pakalpojumu īpatsvars pakalpojumu eksportā ir samazinājies par 2,8 %, salīdzinot ar 2019. gadu. Arī citi saistīti rādītāji pasliktinās, ārvalstu ceļotāja vidējie izdevumi diennaktī no 2018. līdz 2021. gadam ir samazinājušies par 22,7 %, taču tikai 8,7 % no ārvalstu ceļotāju braucieniem uz Latviju ir darījumu braucieni. Darba pirmā daļa ir veltīta tūrisma eksporta veicināšanas un tūrisma starptautiskās konkurētspējas teorētisko aspektu pētīšanai. Tiek raksturota ārējās tirdzniecības politika, tūrisma eksporta būtība un veicināšana, kā arī tūrisma starptautiskās konkurētspējas novērtēšana. Bakalaura darba otrajā daļā tiek veikta Latvijas tūrisma nozares eksporta analīze. Tiek pētīta Latvijas tūrisma nozares likumdošana, kas balstīta uz Tūrisma likumu, un tiek raksturots Latvijas tūrisma nozares eksports, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas maksājumu bilances datus. Izmantojot Ceļojumu un tūrisma attīstības indeksu, Latvijas tūrisma nozares eksporta starptautiskā konkurētspēja tiek salīdzināta ar Baltijas valstīm un pēc indeksa vadošajām valstīm. Tiek pētītas arī starptautiskās tūrisma eksporta tendences, to ietekmes faktori. Darba trešajā daļā tiek veiktas strukturētās intervijas ar Latvijas tūrisma nozares ekspertiem, kas pārstāv gan publisko, gan privāto sektoru. Veidojot Latvijas tūrisma eksporta SVID analīzi, tiek identificētas nozares stiprās un vājās puses. Balstoties uz tūrisma sezonalitātes indeksu un tūristu mītņu gultasvietu noslogojumu, tiek identificētas darījumu tūrisma eksporta veicināšanas iespējas. Autore analizē tūrisma starptautiskās konkurētspējas veicināšanas atbalsta programmas un sniedz rekomendācijas darījumu tūrisma eksporta veicināšanai Latvijā, aprēķinot arī rekomendāciju īstenošanas izmaksas. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām. Tā apjoms ir 79 lappuses. Tajā ir iekļauti 4 attēli, 16 tabulas un 10 pielikumi uz 21 lappuses. Darbā ir izmantotas 118 izmantotās literatūras un avotu saraksta vienības.
Atslēgas vārdi tūrisma eksports, darījumu tūrisms, eksporta veicināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā tourism export, business tourism, export promotion
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2023 21:15:30