Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Mašīnmācīšanās algoritmu analīze finanšu prognožu modelēšanā
Nosaukums angļu valodā Machine Learning Algorithm Analysis for Financial Forecasting
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Aleksejs Jurenoks
Recenzents Jurijs Lavendels
Anotācija Maģistra darba mērķis bija izpētīt vai, un kādi mašīnmācīšanās algoritmi ir piemēroti laikrindu finanšu prognožu veikšanai. Maģistra darbā prognozēti uzņēmuma ikmēneša pārdošanas rezultāti eiro valūtā. Pētījuma metodoloģijai tika izmantoti gan klasiski, gan moderni mašīnmācīšanas algoritmi. Mašīnmācīšanas algoritmi tika izveidoti un izpildīti Python programmēšanas valodā, Jupyter Notebook datu zinātnes lietojumprogrammā. Balstoties uz aprakstīto pieeju, tika trenēti un savā starpā salīdzināti prognozēšanas modeļi, izmantojot SARIMA, Vektoru AutoRegresijas, Lineāra Regresijas metodes, kā arī Jedox Aisissted mašīnmācīšanās algoritmu sistēma. Iegūtie rezultāti apstiprina, ka mašīnmācīšanās algoritmi ir piemēroti finanšu prognožu veikšanai un spēj veikt precīzas prognozes. Maģistra darba apjoms: 73 lappuses, 24 attēli, 9 tabulas, 1 pielikums un 73 izmantotie informācijas avoti.
Atslēgas vārdi laikrinda, mašīnmācīšanās, prognozēšana, algoritms
Atslēgas vārdi angļu valodā time series, machine learning, forecasting, algorithm
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2023 16:01:51