Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides inženierija
Nosaukums "Latvijas valsts potenciāla noteikšana datu centru atlikumsiltuma integrēšanai centralizētajā siltumapgādē"
Nosaukums angļu valodā "Evaluation of the data centre waste heat potential in district heating in Latvia"
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs Ieva Pakere
Recenzents Oskars Švedovs
Anotācija Tehnisko iekārtu darbības laikā datu centros rodas zemas temperatūras siltums, kuru dzesē darbības drošības un efektivitātes uzlabošanai. Siltumenerģijas lietderīgai izmantošanai var izmantot siltumsūkņus, lai paaugstinātu temperatūras līmeni un integrētu siltumu centralizētajā siltumapgādē. Līdz šīm nav veikti valsts līmeņa pētījumi par datu centru atlikumsiltuma potenciālu Latvijā un tā integrēšanas potenciālu centralizētajā siltumapgādē. Bakalaura darba mērķis: noteikt Latvijas valsts potenciālu datu centru atlikumsiltuma integrēšanai centralizētajā siltumapgādē un analizēt iespējamos attīstības scenārijus, balstoties uz veikto datu centru aptauju un izstrādāto sistēmdinamikas modeli. Bakalaura darbā tika veikta literatūras analīze par atlikumsiltuma avotiem un tā atgūšanas un integrēšanas iespējām no datu centriem. Tālāk, tika definēta kvantitatīva metodoloģija atlikumsiltuma siltumenerģijas atgūšanas potenciāla novērtēšanai, balstoties uz aptaujām un apkopotajiem ievades datiem. Visbeidzot, iegūtie dati tika izmantoti sistēmdinamikas modeļa izveidei datu centru attīstības un atlikumsiltuma integrēšanas novērtēšanai periodā no 2023. līdz 2050. gadam. Pētījuma izstrādes laikā tika noteikts potenciāli atgūstamais siltumenerģijas daudzums, kas rodas kā atlikumsiltums datu centros, un veikts tā integrēšanas ekonomiskais pamatojums, nosakot attālumu līdz centralizētās siltumapgādes siltumtīkliem. Tālāk, tas tika izmantots sistēmdinamikas modelī, lai noteiktu nozares tālāko attīstību un politikas pasākumu īstenošanas ietekmi uz integrētā atlikumsiltuma daudzumu. Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, elektroenerģijas tarifa samazināšana un centralizētas siltumapgādes siltumnesēja temperatūras pazemināšana ir būtiski pasākumi plašākai konceptuālā risinājuma izmantošanai Latvijā. Darbs sastāv no 10 tabulām, 29 attēliem, 2 pielikumiem, 117 literatūras un informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi Datu centri, Centralizētā siltumapgāde, Siltumsūkņi, Sistēmdinamikas modelis, Zemas temperatūras atlikumsiltums
Atslēgas vārdi angļu valodā Data centres, District heating, Heat pumps, System dynamics, Low-temperature waste heat
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 11.05.2023 10:24:57