Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums "Transporta trokšņa analīze dažāda tipa segumiem" ("Autoceļa P37 pārbūve Madonas novadā")
Nosaukums angļu valodā "Analysis of Traffic Noise on Different Types of Pavements" ("Reconstruction of Road P37 in Madona Municipality")
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Juris Smirnovs
Recenzents Endijs Virsis
Anotācija Bakalaura darbs (ar inženierprojektu) sastāv no divām daļām – bakalaura darbs par tēmu “Transporta trokšņa analīze dažāda tipa segumiem” un inženierprojekts “Autoceļa P37 pārbūve Madonas novadā”. Bakalaura darba daļā ir veikta transporta trokšņu rašanas cēloņu izpēte, īpašu uzmanību pievēršot riepas/seguma trokšņa un tā atkarības no seguma parametriem analīzei. Tika analizētas arī trokšņa mērīšanas metodikas, lai izvēlētos vispiemērotāko pētījumam. Praktiskajā daļā tika izvēlēti 5 objekti ar cieto segumu – 4 Latvijā izplatītākie seguma tipi un piektais – eksperimentālais ceļa posms ar gumijas granulu pievienojumu bitumenam. Ar izvēlēto testa transportlīdzekli ar testa riepām tika braukts garām mērīšanas punktam ar dažādiem ātrumiem un tika reģistrēts izstarotā trokšņa līmenis. Rezultāti tika apkopoti un salīdzināti, nosakot “visklusāko” un “visskaļāko” segumu. Rezultāti tika arī analizēti un pamatoti saskaņā ar teorētiskajām zināšanām. Inženierprojekta daļā tika uztaisīts projekts autoceļa P37 posma rekonstrukcijai Madonas novadā. Rezultātā tika izstrādāti rasējumi, segas konstrukciju aprēķini, mākslīgās būves (caurtekas) aprēķins, skaidrojošais apraksts, tehniskās specifikācijas, ieteikumi autoceļa uzturēšanai un darbu daudzumu saraksti. Bakalaura darbs (ar inženierprojektu) izstrādāts Latviešu valodā. Darba kopējais apjoms – 151 lapas, 21 tabulas, 44 attēli, 9 rasējumi. Darba izstrādē izmantoti 45 informācijas avoti latviešu, angļu, krievu un vācu valodās.
Atslēgas vārdi transporta troksnis, riepu/seguma troksnis, segums, AC, SMA
Atslēgas vārdi angļu valodā transport noise, tyre/road noise, pavement, AC, SMA
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 10.05.2023 19:53:10