Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums "Veloceļu tīkla izbūves iespēju analīze Ķīpsalā" ("Valsts Reģionālā autoceļa P61 Krāslava - Dagda posma pārbūve")
Nosaukums angļu valodā "Analysis of Cycling Network Building Possibilities in Ķīpsala" ("Reconstruction of the State Regional Road P61 Krāslava - Dagda section")
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Juris Smirnovs
Recenzents Jānis Bidzāns
Anotācija Bakalaura darbs “Veloceļu tīkla izbūves iespēju analīze Ķīpsalā” sniedz informāciju par esošo veloinfrastruktūras tīklu Rīgā, padziļinātāk pēta Ķīpsalu kā potenciālu velomaršrutu un to cik drošs tas būtu. Bakalaura darba pirmajā daļā tiek apskatīta vispārīgā teorētiskā nozīme veloinfrastruktūrai ceļu būvē. Otrajā nodaļā novērtēta situācija gan Rīgā, gan Ķīpsalā, apzinot infrastruktūras daudzumu, veidus un galvenos attīstības virzienus. Trešajā nodaļā padziļinātāk tiek pētīta Ķīpsala – gan kā tūrisma galamērķi, gan kā RTU studentu/darbinieku galamērķi, gan kā vietējo iedzīvotāju mājvietu. Ceturtajā nodaļā izpētīts Ceļu satiksmes negadījumu skaits un citi parametri Ķīpsalā, lai turpmākajās nodaļās spētu salīdzināt pēc pārmaiņām, kuras veidos jauna maršruta izveide. Piektajā nodaļā veikta velosipēdu satiksmes intensitātes uzskaite, detalizēta izpēte un kā noslēdzošā – sestā nodaļa izpēta 2 maršrutus. Viens kā īstermiņā, otrs kā ilgtermiņa. Pašam darba autoram šī tēma ir aktuāla, jo pēdējos 4 gadus kā regulāra dzīvesvieta ir Ķīpsala un ikdienā pamata pārvietošanās līdzeklis ir velosipēds. Veloinfrastruktūras tēmas aktualitāte ir izklāstīta darba gaitā, jo katra no pieskartajām tēmām paliek vairāk apspriestāka gan iedzīvotāju, gan valdības starpā. Velosipēdu lietotāju skaits katru gadu palielinās Latvijas galvaspilsētā, tāpat kā cilvēku uzmanība uz attīstību un līdzināšanos mūsu kaimiņiem no attīstītākām valstīm. Ķīpsala kā Rīgas Tehniskās universitātes mājvieta un, protams, daudzu citu mājvieta tikai attīstās, tāpēc ir svarīgi meklēt iespējas samazināt autobraucēju skaitu un palielināt veselīgā dzīvesveida pārvietošanās līdzekli – velosipēdu. Bakalaura darbā ir ievietoti 36 attēli, 5 tabulas, 43 literatūras avoti. Pielikumi darbam nav pievienoti. Inženierprojekta daļā ir izstrādāts būvprojekts “Valsts reģionālā autoceļa P61 Krāslava – Dagda posma pārbūve”. Šis ceļš veido savienojošo funkciju starp Krāslavu un Dagdu, kurš ir sliktā stāvoklī. Projektā plānots pārbūvēt pamatceļa un nobrauktuvju konstrukcijas, nomainīt un tīrīt caurtekas, atjaunot 4 autobusu pieturvietas, veikt koku un krūmu zāģēšanu, uzstādīt jaunas ceļa zīmes un uzklāt horizontālos apzīmējumus. Inženierprojekta apjoms ir 66 lappuses, ietverot 9 dažāda veida rasējumus. Bakalaura darbs ar inženierprojektu kopējais apjoms sastāv no 119 lappusēm.
Atslēgas vārdi Ķīpsala, veloceļi, infrastruktūra, attīstība
Atslēgas vārdi angļu valodā Ķipsala, cycle paths, infrastructure, development
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 08.05.2023 13:01:47