Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums “HanseGrand seguma salīdzinājums ar tradicionālajiem segumiem un tā izmantošanas iespējas Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “HanseGrand path cover comparison with traditional path covers and its application possibilities in Latvia”
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Viktors Haritonovs
Recenzents Andrejs Piesis
Anotācija Maģistra darbs “HanseGrand seguma salīdzinājums ar tradicionālajiem segumiem un tā izmantošanas iespējas Latvijā” sniedz apkopotu informāciju gan par tradicionālajiem ceļu segumiem, gan HanseGrand segumu, gan par prasībām attiecībā uz parkiem, rekreācijas zonām un esošo situāciju Latvijā, kā arī sniedz detalizētu izpēti, kurā HanseGrand segums tiek salīdzināts ar tradicionālajiem segumiem. Darba pirmajā nodaļā tiek apkopota informācija par tradicionālo ceļu segumu (asfaltbetona, nesaistīta minerālmateriāla, betona bruģa) attīstības vēsturi un katra seguma veida raksturojumu. Otrajā nodaļā tiek apkopota informācija par HanseGrand segumu – piedāvāto materiālu veidiem, priekšrocībām (pamatojot priekšrocību aktualitāti), piedāvāto konstrukciju veidiem, izbūves instrukciju, kā arī Latvijā esošiem objektiem, kuros uz šo brīdi jau ir izbūvēts HanseGrand segums. Trešajā nodaļā tiek apzinātas prasības parku un rekreācijas zonu labiekārtošanai, kā arī tiek apzināti Rīgā esošie lielākie parki un ceļu segumu veidi tajos. Ceturtajā nodaļā tiek veikts HanseGrand seguma salīdzinājums ar tradicionālajiem segumiem, salīdzinājumā iekļaujot gan materiālu īpašības, gan ražošanas, būvniecības, uzturēšanas procesus, gan vienības izmaksas, kā arī tiek izstrādāts četru scenāriju būvniecības izmaksu izvērtējums Ēbelmuižas parka pārbūvei, katrā scenārijā paredzot vienu no salīdzinājumā ietvertajiem seguma veidiem un to konstrukcijām. Tēma ir aktuāla, jo HanseGrand segumam izmantotais materiāls tiek definēts kā klimatizturīgs būvmateriāls, kas izstrādāts balstoties uz klimata pārmaiņām un to radītajām sekām, tāpēc darba autorei šķita vērtīgi izpētīt šo seguma veidu, salīdzināt to ar tradicionālajiem segumiem un iespējams piedāvāt vēl vienu konkurētspējīgu segumu, ko izmantot ceļu infrastruktūras (galvenokārt tieši parku un rekreāciju zonu) būvniecībai Latvijā. Maģistra darba kopējais apjoms ir 111 lapas. Maģistra darbā ir ievietoti 22 attēli, 25 tabulas. Pielikumi darbam nav pievienoti.
Atslēgas vārdi HanseGrand
Atslēgas vārdi angļu valodā HanseGrand
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 08.05.2023 10:19:07