Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums Digitālā brieduma novērtējums un digitālās transformācijas ceļa kartes izstrāde Rīgas Stradiņa universitātes Finanšu departamentā
Nosaukums angļu valodā Assessment of Digital Maturity and Development of a Digital Transformation Road Map at the Finance Department of Riga Stradiņš University
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Aldis Greitāns
Recenzents Sanita Meijere
Anotācija Šī darba autors ir Rīgas Stradiņa Universitātes (RSU) Finanšu departamenta (FD) Finanšu analīzes nodaļas vadītājs. Tā kā departamenta darba slodze ir ievērojami palielinājusies iekšējo un ārējo ieinteresēto pušu spiediena pieauguma dēļ, kā arī Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) un Sarkanā Krusta Medicīnas koledžas (SKMK) plānotās pievienošanas RSU dēļ, autors pēta inovatīvus digitālus risinājums, lai uzlabotu FD darbības efektivitāti. Maģistra darba pētniecības daļā vispirms aplūkota digitālo jauninājumu dzīvotspēja efektivitātes uzlabošanai, kur šo uzskatu atbalsta tādas atzīts konsultāciju aģentūras kā McKinsey & Company, Accenture, Deloitte un PricewaterhouseCoopers. Vēlāk, darbs izpēta vairākas digitālā brieduma modeļus, lai novērtētu FD gatavību jaunu digitālu risinājumu ieviešanai. Pēc rūpīgas apsvēršanas, no pieciem izvērtētajiem modeļiem tika izvēlēts McKinsey 7s modelis, ar mērķi veikt FD digitālā brieduma detalizētāku izvērtējumu. Darba analītiskajā daļā izmantots McKinsey 7s modelis, lai noteiktu FD digitālo briedumu. Novērtējumā tika konstatēts, ka FD ir komandas kodols ar augstām vadības un tehniskām prasmēm, kurš ir spējīgs vadīt digitālo transformāciju. Tomēr novērtējums atklāja arī vairākas neatbilstības FD digitālajai stratēģijai. Lai novērstu šīs neatbilstības digitālajai stratēģijai, tika ierosinātas konkrētas darbības. Lai risinātu šīs problēmas un nodrošinātu optimālu atbilstību digitālajai stratēģijai, ir ierosināts konkrētu darbību kopums. Turpmākajā analīzē tika pārskatīti esošie digitālie risinājumi un pašreizējās iniciatīvas un tiek ierosināti 3 papildu digitālie risinājumi, lai risinātu vajadzību uzlabot FD darbības efektivitāti. Tiek piedāvāti sekojoši ierosinājumi: paplašināt PowerBI izmantošanu iekšējiem un ārējiem finanšu pārskatiem; optimizēt ienākošo rēķinu apstrādi ar Conrad Opto vai Beez Labs; uzlabot darba plūsmas pārvaldību ar Monday.com palīdzību. Pēc rūpīgas analīzes veikšanas, šis darbs sniedz praktiskus ieteikumus caur digitālās transformācijas ceļvedi. Ar digitālā brieduma novērtējuma rezultātiem un piedāvātajiem digitālajiem risinājumiem autors iepazīstinās FD Direktoru un Administrācijas un attīstības Prorektoru, lai gūtu atbalstu ieviešanai, ar mērķi uzlabot FD darbības efektivitāti.
Atslēgas vārdi Digitālā brieduma novērtējums un digitālās transformācijas ceļa kartes izstrāde Rīgas Stradiņa universitātes Finanšu departamentā
Atslēgas vārdi angļu valodā Assessment of Digital Maturity and Development of a Digital Transformation Road Map at the Finance Department of Riga Stradiņš University
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 08.05.2023 09:33:20