Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums “3D Tehnoloģiju lietojuma iespēju analīze autoceļu būvniecībā”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of the Feasibility of Using 3D Technologies in Road Construction”
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Juris Smirnovs
Recenzents Māris Labsvīrs, valdes priekšsēdētājs, SIA "ReālProjekts"
Anotācija Maģistra darba nosaukums ir “3D tehnoloģiju lietojuma iespēju analīze autoceļu būvniecībā”. Darbs sastāv no trim daļām. Pirmajā maģistra darba daļā aplūkoti datu 3D vizualizācijas tehnoloģiskie risinājumi ceļu būvē. Noskaidrots, kādi risinājumi tika izmantoti jau tagad, kā arī kādi risinājumi tiks izmantoti nākotnē. Aprakstītas globālās un lokālās pozicionēšanas sistēmas 3D vizualizācijas tehnoloģisko risinājumu pamatā. Aplūkoti arī datorredzes tehnoloģiskie risinājumi, kā arī, kādi algoritmi un metodes tiek izmantotas būvniecībā jau tagad. Aprakstīti arī kombinētie risinājumi. Otrajā maģistra darba daļā tika aplūkoti datu 3D vizualizācijas tehnoloģiju pielietošana ceļu būves transportlīdzekļu vadībā. Izstrādātas tādas apakšnodaļas kā atsevišķu ceļu būves transporta līdzekļu vadība, kā arī vienotas ceļu būves transporta līdzekļu plūsmas vadība. Trešajā maģistra darba daļā aprakstītas vienotas ceļu būves transporta līdzekļu plūsmas vadības matemātiskais modelis. Tika aprakstītas dažādu ražotāju atsevišķu ceļa būves transporta līdzekļu vadība un veikta šādu risinājumu salīdzinošā analīze. Tāpat aprakstīts par ceļa izbūves tehnisko raksturojumu, kā ceļi tiek būvēti, kādas prasības tiek izvirzītas un kādām prasībām ir jāatbilst. Aprakstīts un aplūkots vienotas plūsmas matemātiskais modelis. Ceturtajā maģistra darba daļā tika apkopoti ekonomiskie aprēķini uz būvniecības gaitu. Analizēti dati par buldozera un autogreidera efektivitāti būvobjektā. Aplūkotas galvenās priekšrocības mašīnkontroles sistēmām. Kopējā darba precizitāte un resursu ekonomija uz būvobjektu. Maģistra darba kopējais apjoms ir 100 lappuses. Maģistra darbs satur attēlus un tabulas, lai padarītu iekļauto informāciju saprotamāku un pārskatāmāku. Darbs tika rakstīts datorsalikumā, latviešu valodā. Tas sastāv no 7 tabulām un 81 attēliem.
Atslēgas vārdi Ceļa būvju mašīnu automatizētā vadība
Atslēgas vārdi angļu valodā Automated control of road construction machines
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 06.05.2023 20:42:57