Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums "Automātiskās vidējā ātruma kontroles sistēmas ieviešanas iespējas uz autoceļa A12, posmā Jēkabpils-Rēzekne" ("Valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga-Ērgļi posma km 14.13-17.80 pārbūve")
Nosaukums angļu valodā "Implementing possibilities of automatic average speed control system on the Road A12 Section Jēkabpils-Rēzekne" ("Reconstruction of the state regional road P4 Riga-Ergli section from 14.13 km to17.80 km")
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Juris Smirnovs
Recenzents Beāta Dambīte
Anotācija Izstrādātā bakalaura darba (ar inženierprojektu) “Automātiskās vidējā ātruma kontroles sistēmas ieviešanas iespējas uz autoceļa A12, posmā Jēkabpils-Rēzekne” un “Valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga-Ērgļi, posma km 14.13-17.80 pārbūve”pirmā daļa ir bakalaura darbs. Darbā iekļauts vispārējs izklāsts par vidējā ātruma fotoradaru darbības principu un ekspluatācijas īpašībām gan Latvija, gan ārzemēs. Galvenais mērķis ir izpētīt šīs sistēmas ieviešanas iespējas uz konkrēta Valsts galvenā autoceļa A12 12km gara posma Jēkabpils-Rēzekne. Tika aprakstītas arī izmaksas, kas var būt saistītas ar šo projektu un iespējamās grūtības šīs sistēmas realizēšanai. Darba izstrādes rezultātā autors uzskata, ka vidējā ātruma fotoradara ieviešana apskatāmajā apgabalā ir ļoti reāla un spēs nodrošināt drošu satiksmes plūsmu uz autoceļa. Ir ieteicama šī projekta integrācija arī uz citiem Valsts autoceļiem, ko atbalsta arī Latvijas Valsts ceļu un reģionālo pašvaldību institūcijas. Otrajā daļā tika izstrādāts pārbūves projekts Valsts reģionālajam autoceļam P4. Galvenie darbi, kas tika izvirzīti ir seguma pārbūves darbi, ūdens novades sistēmas uzlabošana un sakārtošana, kā arī satiksmes aprīkojuma atjaunošana, lai nodrošināt drošu satiksmes plūsmu konkrētajā posmā. Izstrādātā bakalaura darba (ar inženierprojektu) kopapjoms sastāda 116 lappuses. Tajā skaitā 24 attēlu, 23 tabulas, izmantotās literatūras avoti 3 lappuses, 1 pielikums un 15 rasējumi.
Atslēgas vārdi fotoradars, vidējā ātruma kontroles sistēma, Valsts galvenais autoceļs A12, P4 pārbūve
Atslēgas vārdi angļu valodā average speed control, the main national highway a12, P4 reconstruction, traffic control
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 06.05.2023 19:27:42