Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums Siltumnīcas gāzu emisiju pašnovērtējuma rīka tirdzniecības sektora uzņēmumiem izstrāde R-Studio vidē
Nosaukums angļu valodā Development of R-Studio Based Greenhouse Gas (GHG) Emissions Self-Assessment Tool for the Companies in Commerce Industry
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Andrejs Koliškins
Recenzents Ronalds Cinks
Anotācija Anotācija (Abstract) Situācijas apraksts Ilgtspēja un ESG tēmas iegūst aizvien lielāku atbalstu visos politikas veidošanas līmeņos. Valdības uzņemās saisības globālo klimata nolīgumu ietvaros, lai ierobežotu globālo sasilšanu līmenī, kas ir zemāks par 2 (vēlams) līdz 1,5 grādiem Celsija, salīdzinot ar iepriekšējo industriālo periodu. Šīs saistības apņemšanās var sasniegt tikai ar ārkārtējām pārmaiņām un, iespējams, pat sarežģītiem izaicinājumiem visās uzņēmējdarbības nozarēs. ESG ziņošana, saskaņā ar ES likumdošanu, tiek piemērota, izmantojot "kaskādes" principu: sākot no dalībvalstu līmeņa, tālāk ietverot arī lielās finanšu iestādes un publiskas uzņēmējdarbības uzņēmumus, un tagad tā kļūst par pienākumu arī privātiem lieliem uzņēmumiem. Bez šaubām visgrūtākais ziņojuma sagatavošanas uzdevums ir siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķināšana katra uzņēmuma vērtību ķēdē ar mērķi samazināt emisijas. Problēma: Lai arī ES un vietējā līmeņa likumdošana ietekmē Latvijas lielākos uzņēmumus, kas jau aprēķina un ziņo par siltumnīcefekta gāzu emisijām, vairums uzņēmumu visās nozarēs vēl nav sākuši darbības šajā jomā. Tomēr banku nozare (ko savukārt motivē Eiropas Centrālā banka),sabiedrības viedoklis un dažos gadījumos arī konkurence iespējams būs ātrāki par nākamajiem regulējumiem, lai gan diezgan droši, ka pirmā ESG ziņojuma iesniegšanas termiņš 2026. gada lieliem uzņēmumiem pienāks ļoti drīz. Ir iespējams, ka daudzi uzņēmumi ne tikai nebūs gatavi aprēķināt, bet tiem pat nebūs pieejami pamatinformācijas dati siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķinam. Šī darba mērķis ir tirdzniecības uzņēmumi, jo apstiprinātie ES likumdošanas akti par ESG ziņošanu nosaka ziņošanas pienākumu arī vidējiem tirdzniecības uzņēmumiem (vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības uzņēmumiem saskaņā ar ziņošanas kritērijiem). Pētījuma metodes Pētījuma rīki - pārskats par piemērojamo ES un Latvijas likumdošanu, pārskats par pieejamajām vietējām / ES / globālajām datu bāzēm, pieņēmumu izstrāde aprēķiniem, balstoties uz starptautiskajiem ziņojumu un aprēķinu standartiem, kas pielietoti, ņemot vērā Latvijas datu pieejamību. Izstrādātais siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju pašnovērtējuma rīks ir piemērojams: - vidējiem un lieliem uzņēmumiem mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības nozarēs, kam vēl nav pienākums ziņot SEG emisijas, bet būs jau drīzā nākotnē un uzņēmums vēlas sagatavoties laikus, lai izvairītos no augstākām izmaksām un jau izvirzītu mērķus nozīmīgai emisiju samazināšanai. - lieliem uzņēmumiem un finanšu iestādēm, kuriem ir mērķis uzsākt diskusijas ar saviem partneriem par 3.tvēruma SEG emisiju mērīšanu piegādes ķēdē. Rezultāts Siltumnīcefekta gāzu emisiju pašnovērtējuma rīks komercijas nozarē (mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības) ir izstrādāts kā beta versija tīmeklī bāzēta (Shinyapps.io) R-studio R koda veidā, kas: - aprēķina siltumnīcefekta gāzu emisijas, pamatojoties uz pieejamajiem ievades (inventāra) datiem, ko nodrošina lietotājs, kā arī noklusētajiem ievades datiem, kas aprakstīti sadaļā "Ievades mainīgo, emisiju faktoru un aprēķinu metodoloģijas definīcija". - ģenerē uzreiz izmantojamu un interaktīvu siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķinu izvadi konkrētajam darbības veidam, kas mainās atkarībā no ievades vērtībām.
Atslēgas vārdi ESG, ilgtspējas, SEG emisijas, siltumnīcgāzu emisijas, emisiju faktori, Shinyapps.io, R-studio
Atslēgas vārdi angļu valodā Sustainability, ESG, emissions, greenhouse gas emissions, GHG emissions, emission factors, Shinyapps.io, R-studio
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 03.05.2023 02:01:32