Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums Online mākslas izsoļu nama biznesa modelis vietējā mākslas tirgū
Nosaukums angļu valodā Online Art Auction House Business Model in the Local Art Market
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Kārlis Jānis Ātrens
Recenzents Andrejs Dzedons
Anotācija Maģistra darbā tika izvērtēts, kā jauns tiešsaistes mākslas izsoļu nams var ienākt vietējā mākslas tirgū un palielināt tirgus daļu. Darba problēmu veido pieci apakšjautājumi par vietējā tirgus lielumu, mākslas darbu krājuma un zīmola kvalitāti, tiešsaistes un hibrīda darbības formātu salīdzinājumu un konkurējošo priekšrocību attīstību. Maģistra darba globālās nozares apskata sadaļa ir balstīta uz avotiem, kas apraksta mākslas objektu definīcijas, tā vērtību un investīciju potenciālu, tirgus dalībnieku lomas, izsoļu teoriju, globālās nozares līderu biznesa prakses elementus, kā arī nozares digitālo transformāciju Covid-19 pandēmijas laikā. Darba teorētiskā daļa ietver MVU un startup biznesa kultūru salīdzinajumu, lai noteiktu pieeju atbilstību vietējā tirgus konkurentiem un kādi elementi būtu jāievieš veiksmīgai biznesa modeļa izveidei. Biznesa modeļu pārskata ietvaros tiek izceltas Business Model Canvas metodes priekšrocības piedāvājuma vērtības, izmaksu struktūras un ieņēmumu plūsmas noteikšanai, ko papildina konkurences analīzes rīku (Porter’s Five Forces, PESTLE un SWOT) empīriskais pielietojums. Darba pētnieciskajā sadaļā tika noteikts tirgus potenciāls, aplūkojot tā pašreizējo dalībnieku finanšu rezultātus un secinot, ka kopējā pieejamā tirgus vertību veido 5 miljonu eiro, savukārt mērķa tirgus varētu būt ap 1 miljonu eiro gadā. Empīrisko darbību turpinājumā, tika veikta metodes adaptācija dažādu mākslas līmeņu novērtēšanai (alfa, beta un gamma), kopumā izveidojot 14 mākslas darbu vērtējuma kategorijas, lai pētītu makslas darbu krājuma kvalitatīvās un kvantitatīvās īpašības. Tādejadi, 3 vadošo zīmolu (ArtEmbassy.lv, Paintings.lv un Antonija.lv) izsoļu priekšmetu (n=2,682) pārdošanas rezultāti, norādīja uz nepieciešamību izslēgt no krājuma plānošanas gamma un vadošos alfa līmeņa darbus, koncentrējoties uz zemākā un vidējā alfa un vidējā un augstakā beta līmeņa mākslas darbiem. Arī ārzemju laikmetīgās un plakātu mākslas segmenti demonstrēja nozīmīgu krājuma integrācijas potenciālu. Tika atklāta būtiska zīmola un reputācijas nozīme, ko tirgus spēlētāji sandziedza gan inividuali, gan ar spēcīgu mecenātu zīmolu atbalsta palīdzību. Business Model Canvas metadoloģijas ietvaros tika iekļauts arī potenciālā tirgus jaunpienācēja finanšu modelis ceturkšņu griezumā viena, kā arī piecu gadu periodam, lai noteiktu dotā biznesa modeļa potenciālo ekonimisko atdevi. Tika secināts ka biznesa modeļa izveidei ir nepieciešams sākotnējais ieguldījums no 18,000 līdz 50,000 eiro, uzsverot, ka, pozitīvas EBITDA rentabilitātei pirmajos darbības gados uzņēmējdarbību ir nepieciešams veikt tikai tiešsaites vidē, neveicot darbu iepirkumu, bet balsties uz darbu pieņemšanas komisijas formātu un spēcīgu pārdošanas aktivitāšu uzsvaru. Tas palīdzētu uzkrāt finanšu resursus tālākai attīstībai un ienesīgākam biznesa modelim, kurā būtu iespējams iekļaut alfa līmeņa mākslas darbu iepirkumus. nostiptināt zīmola un klientu uzticības radītajus, kā arī tīstīt privāto pārdošanu. Pētījuma noslēdzošajā daļā tika veikta konkurentu analīze, nosakot galvenos potenciālās priekšrocības punktus, lai spētu konkurēt ar esošajiem izsoļu namiem, kuri ir izveidojuši lielāku alfa līmeņa mākslas darbu krājumu. Tas ir iespējams adaptējot tendenču noteicēja, digitalizācijas, klienta un pārdošanas prioritizēšanas diskursu, kā arī jaunuzņēmumu kultūras pivotēšanas spējas un kļūdu-mācīšanās principus, uzņēmuma straujai attīstībai.
Atslēgas vārdi Business Model Canvas, Porter's Five Forces, PESTLE analysis, Online Art Auction house Business Model, Art Market
Atslēgas vārdi angļu valodā Business Model Canvas, Porter's Five Forces, PESTLE analysis, Online Art Auction house Business Model, Art Market
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 02.05.2023 23:56:17