Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums Uzņēmuma MultiPass Platforms Limited stratēģijas izstrāde
Nosaukums angļu valodā Delvelopment of Company Strategy for Multipass Platforms Limited
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Kārlis Jānis Ātrens
Recenzents Andrejs Dzedons
Anotācija Maģistra darbs “Uzņēmuma MultiPass Platforms Limited stratēģijas izstrāde” apraksta UK fintech uzņēmuma MultiPass Platforms Limited analīzi, un tās mērķis ir definēt pašreizējo situāciju uzņēmumā, kā arī izstrādāt stratēģiskās vadlīnijas un ieteikumus uzņēmuma tālākai izaugsmei, veidojot spēcīgu darbības sistēmu un izstrādājot jaunus inovatīvus produktus, kas apmierinās klientu vajadzības. MultiPass ir Fintech platforma, kas sniedz lielu pakalpojumu apjomu - maksājumu pakalpojumus juridiskām personām, valūtas maiņu, priekšapmaksas maksājumu kartes, kā arī privātbankas pakalpojumus. Darba autors noteica pētāmās problēmas aprakstu kā uzņēmuma ilgtermiņa ilgtspējas nodrošināšana, izaugsmes iniciatīvu īstenošana, klientu apmierinātības palielināšana un produktu klāsta dažādošana izvēlētajiem tirgus segmentiem strauji mainīgajā un ļoti konkurētspējīgajā maksājumu nozarē. Lai izpētītu nozares vidi un pašu uzņēmumu iekšejo un arējo analīzi bija izmantoti: ārējā analīze, kura ietvēra pašas nozares SWOT analīzi, teorētiskos PESTEL analīzes jēdzienus un “Porter's Five Forces” modeli. Dziļāka analīze tika veikta caur konkurenta Apvienotās Karalistes tirgus salidzinājumu ar MultiPass. Iekšējā analīzē bija iekļauti uzņēmuma darbības finanšu dati, konkurences priekšrocību un atšķirīgo kompetenču identificēšana, izmantojot pamatbloku darbības jomu, McKinsey matrice, kā arī galvenās iespējas un draudi turpmākai attīstībai SWOT ietvaros. Turklāt autors veica klientu vajadzību analīzi. Informācija palīdzēja analizēt klientus un sniegt ieskatu par iespējamiem līdzekļiem tālākai attīstībai. Apkopojot visus no analīzes iegūtos datus, autors ir noteicis MultiPass izstrādes ieteikumu darbības jomu un piedāvā galvenās trīs rekomendācijas uzņēmumam, ka arī īstenošanas plānu un atbalstīja to ar potenciālajiem riskiem, uz kuriem tuvākajā laikā ir jākoncentrējas pārvaldības grupai. Darbs ir uzrakstīts angļu valodā un kopējais lapu skaits ir 106, kas sevī iekļauj 10 grafikus, 1 tabulu, 3 pielikumus un 58 atsauces.
Atslēgas vārdi Fintech, MultiPass, EMI, elektroniskās naudas institūcija
Atslēgas vārdi angļu valodā Fintech, MultiPass, EMI, financial money institution
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 02.05.2023 23:37:51