Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums PMO pāreja uz starptautisku personāla komplektēšanas modeli
Nosaukums angļu valodā Transition to an International Staffing Model in Accenture Baltics PMO Accenture Baltics
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Gregory Scott Mathers
Recenzents Daiga Ērgle
Anotācija Accenture ir starptautisks uzņēmums, kas specializējas IT pakalpojumu jomā. Accenture Baltijas filiālē darbojās PMO nodaļa, kas nesen tika pārstrukturēta, lielāko daļu tās pārceļot uz citu nodaļu – no Accenture Technology uz Accenture Operations. Tas prasīja pāreju uz starptautisko personāla modeli priekš Accenture Baltics PMO, kas sākās 2022. gada novembrī. Pāreja saskarās ar daudzām problēmām – projektu vadītāju pretestību, kultūras atšķirībām, negatīvu ietekmi uz darbinieku garīgo stāvokli, lielāku darba slodzi, nesaprašanos un nenoteiktību. Par šīm grūtībām liecina paaugstināts darbinieku aizplūšanas līmenis, novērots darbinieku iesaistīšanās un apmierinātības ar darbu samazinājums, biežāki gadījumi, kad darbinieki ziņo par izdegšanu vai ņem slimības atvaļinājumu darba vides radīto problēmu dēļ. Šī darba mērķis ir novērtēt, kas kavēja vai veicināja globālā IT uzņēmuma Baltijas filiāles pāreju uz starptautisko personāla atlases modeli, un sniegt virkni ieteikumu, kā uzņēmumam jārīkojas turpmāk. Lai izpētītu problēmu, mēs veicām uzņēmuma un nodaļas SVID analīzi, intervējām uzņēmuma darbiniekus, pārskatījām darbinieku iesaistes aptaujas rezultātus, izskatījām uzņēmuma dokumentāciju, kas saistīta ar pāreju, un veicām novērtējumu Hofstede kultūras dimensiju ietvaros. Tika veikts literatūras pārskats, kas aptvēra sociālās identitātes teoriju, Hofstede kultūras dimensijas, pārmaiņu vadības teoriju, zināšanu vadības teoriju un līdera un biedra apmaiņas teoriju. Izmeklēšanas rezultāti atklāja, ka pāreju visvairāk kavē pārāk liela darbinieku noslodze, nepietiekama un neskaidra komunikācija, plānošanas un pārmaiņu vadības prakses trūkums. Problēmas rada arī ātrais pārejas temps, nepietiekama pieredze Indijas darbiniekiem, būtiskas kultūras atšķirības starp Baltijas valstīm un Indiju, nepiemērota obligātā programmatūra, liela mainība, zema iesaistīšanās un apmierinātība ar darbu. Gluži pretēji, pāreju atvieglo Baltijas valstu darbinieku labs pieredzes līmenis, piemērota zināšanu pārvaldības prakse, efektīva procesu automatizācija un laba sadarbība starp darbiniekiem un vadību. Lai risinātu ar pāreju saistītos jautājumus, mēs iesakām koncentrēties uz trim galvenajām problēmām – personāla atlasi, komunikāciju un pārmaiņu vadību. Katrai no šīm trim problemātiskajām jomām ir sniegts īstenošanas plāns. Lai risinātu ar personālu saistītus jautājumus, ir jāveic darba slodzes analīze, jāīsteno procesu automatizācija, jāveic amatu rotācija un apmācība par laika un darba slodzes pārvaldību. Komunikācijas jautājumiem nepieciešams komunikācijas plāns, pārejas skaidrojums katrai ieinteresēto personu grupai, apmācība efektīvas komunikācijas jomā, komunikācijas materiālu pielāgošana to auditorijai un jaunu komunikācijas kanālu izveide. Pārmaiņu pārvaldības jautājumiem ir nepieciešamas prāta vētras sesijas, pārmaiņu aģenti un visaptverošs pārmaiņu pārvaldības plāns. Piedāvātie risinājumi ļaus uzņēmumam gan stabilizēt pašreizējo pāreju, gan labāk sagatavoties turpmākajām pārejām. Tas uzlabos darbinieku iesaistīšanos, apmierinātību ar darbu, darba efektivitāti, samazinās izdegšanas un darbinieku mainības gadījumus. Turklāt globālās pārmaiņas darbinieki labāk uztvers, sapratīs un īstenos.
Atslēgas vārdi Pāreja, PMO, Operations
Atslēgas vārdi angļu valodā Transition, PMO, Operations
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 02.05.2023 10:28:01