Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums "Mainīgo ceļa zīmju lietojuma efektivitātes analīze" ("Pašvaldības autoceļa “Kazubrenči-Stacija” pārbūve")
Nosaukums angļu valodā "Analysis of the use effectiveness of the variable road signs" ("Reconstruction of the local government road “Kazubrenči-Stacija”")
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Juris Smirnovs
Recenzents Valentīna Āmare
Anotācija Mareks Slīpais. Bakalaura darbs. Mainīgo ceļa zīmju lietojuma efektivitātes analīze. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2023. Bakalaura darba kopējais apjoms ir 106 lappuses. Pielikumi darbam nav pievienoti. Bakalaura darbs sastāv no ievada, analītiskā apskata daļas, situācijas izpētes daļas, pētījuma rezultātu daļas, secinājumu un priekšlikumu daļas, un izmantotās literatūras, un informācijas avotu saraksta. Darbs satur 17 tabulas, 30 attēlus un 83 izmantotās literatūras un informācijas avotus. Pētījuma aktualitāte: Saskaņā ar literatūras datiem viens no ekonomiski izdevīgākajiem pasākumiem, kā paaugstināta ceļu satiksmes drošības pasākumiem, kas saistīti ar satiksmes signalizācijas elementiem, t.i., ceļa apzīmējumiem un ceļa zīmēm. Proti, braukšanas laikā vadītājs vairāk nekā 90% informācijas saņem vizuāli, tāpēc ceļu satiksmes drošība ir atkarīga no tā, cik tiek saņemta informācija, ko pārsvarā pārraida ceļa apzīmējumi un ceļa zīmes. Digitālie risinājumi palīdz pievērst autovadītāja uzmanību ceļa zīmei, kā arī ceļa zīme pasargāta no laikapstākļu un ļaunprātīgas bojāšanas ietekmes. Pētījuma mērķis: Izvērtēt esošās ceļa zīmju izvietošanas metodes Latvijā un izstrādāt risinājumu ceļa zīmju izvietošanai, kas balstītas uz digitālām tehnoloģijām. Pētījuma metodes: literatūras analīze, anketēšana, dokumentu analīze, datu grupēšana, analīzes un sintēzes metode. Literatūras analīze tika pielietota, lai apkopotu informāciju un zinātnisku izdevumu rakstu autoru pētījuma datus par ceļa zīmju izvietošanas metodēm un to nozīmi ceļu satiksmē. Gadījuma analīze pielietota, lai iegūtu datus par esošo ceļa zīmju izvietošanas efektivitāti. Ar dokumentu analīzes metodi raksturoti Latvijas Valsts standarti un prasības, kurām jāatbilst iespējamiem digitāliem ceļa zīmju risinājumiem. Sasniegtie rezultāti: A plan for the reconstruction of the municipal highway "Kazubrenči-Stacija" has been developed.
Atslēgas vārdi Autoceļš, ceļa zīme, digitalizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Highway, road sign, digitization
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 01.05.2023 23:58:13