Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums "Velo infrastruktūras ietekme uz pārējiem satiksmes dalībniekiem" ("Autoceļa P95 Jelgava-Tērvete-Lietuvas robeža (Žagare) posma pārbūve")
Nosaukums angļu valodā "Influence by velo infrastructure on other road users" ("Reconstruction of the Road P95 Jelgava-Tērvete-Lietuvas border (Žagare) Section")
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Juris Smirnovs
Recenzents Beāta Dambīte
Anotācija Noslēguma darbs sastāv no divām daļām – Bakalaura darba un inženierprojekta. Bakalaura darba tēma ir “Velo infrastruktūras ietekme uz pārējiem satiksmes dalībniekiem.”. Darba tēma izvēlēta, ņemot vērā autora ikdienas profesiju darbā ar Rīgas pilsētas veloinfrastruktūru un to, ka autors ikdienā pārvietojoties izmanto velosipēdu. Bakalaura darbā tika apskatīti pozitīvie ieguvumi ikdienā pārvietojoties ar velosipēdu un ceļu satiksmes negadījumi, kur iesaistīti velobraucēji, darbā izveidota nodaļa ceļu satiksmes negadījumiem ar gājējiem. Bakalaura darba daļā apskatīta ceļu satiksmes negadījumu statistika Rīgas pilsētā. Lai samazinātu un novērstu šādu negadījumu veidošanos, tika apskatīti veloinfrastruktūras formu varianti un šo formu plānošanas principi vienā no velobraucēju galvaspilsētām – Nīderlandē, kā arī pašu galvaspilsētā - Rīgā. Lai veidotu ieteikumus tika sīkāk izpētīti plašāk lietotie velosatiksmes formu varianti un tie pielietoti konkrētā Rīgas apkaimē – Mežciemā, vispirms izanalizējot esošo situāciju. Bakalaura darbā sniegti risinājumi Mežciema veloinfrastruktūras tīklam un parādīti vizuāli risinājumi konkrētām ielām. Apkaime izvēlēta, jo tajā atrodas Autora ilggadīga dzīvesvieta. Inženierprojekta tēma ir “Autoceļa P95 Jelgava-Tērvete-Lietuvas robeža (Žagare) posma pārbūve – 3.68 km”. Ceļš pilda Lauku ceļa funkciju, savienojot mazos centrus un pieslēdzot teritorijas. Projektā izstrādāti 3 ceļa segas konstrukcijas varianti, nepieciešamie darba daudzumu saraksti, aprēķinu piemēri, specifikācijas un rasējumi. Noslēguma darba kopējais apjoms ir 161 lapas, kurās ietilpst 53 tabulas, 28 attēli, 10 rasējumi, un izmantots 31 literatūras avots.
Atslēgas vārdi Velo, Veloinfrastruktūra, satiksmes dalībnieki, veloceļš, velojosla, kopīgs gājēju un velosipēdistu ceļš, veloinfrastruktūras tīkls, velobraucēji un ceļu satiksmes negadijumi, Mežciems, P95, Jelgava-Tērvete-Lietuvas robeža, pārbūve
Atslēgas vārdi angļu valodā Bicycle, Bicycle infrastructure, road users, bicycle path, bicycle lane, shared pedestrian and bicycle path, bicycle infrastructure network, cyclists and road traffic accidents, Mežciems, P95, Jelgava-Tērvete-Lithuanian border, reconstruction
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 25.04.2023 11:43:26