Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums "Reciklēšanas tehnoloģiju salīdzinājums un analīze", (Inž.pr.”Autoceļa E67 un Draudzības ielas krustojuma pārbūve Bauskā”)
Nosaukums angļu valodā "Comparison and analysis of recycling technology", (Eng."Reconstruction of the intersection of the E67 motorway and Draudzības street in Bauska")
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Edvards Pavlovskis
Recenzents Atis Zariņš
Anotācija Maģistra darba tēma ir ”Reciklēšanas tehnoloģiju salīdzinājums un analīze”. Maģistra darba mērķis ir apkopot informāciju par četriem rekonstruētiem posmiem, veikt to tehnoloģiju salīdzinājumu un analīzi par reciklēšanas veidu, atkarībā no ceļa esošā stāvokļa, kā arī prognozēt, kas notiks ar reciklētiem pamatiem pēc projektētā kalpošanas laika beigām, un vai būs iespējams tos izmantot atkārtoti, līdzīgā veidā. Maģistra darbā tiek aprakstīti reciklēšanas tehnoloģijas principi, kā arī darba procesa principi. Praktiskajā daļā tiek pētīti projektu risinājumi un pielietotās tehnoloģijas, tiek veikts to salīdzinājums un analīze, izstrādāti noslēguma ieteikumi pielietotajām aukstās reciklēšanas tehnoloģijām Latvijas autoceļu tīklā, pamatojoties uz analizēto materiālu. Maģistra darbā ir 101 lapaspuses, 8 tabulas, 84 attēli, 3 pielikumi un 17 literatūras avoti. Inženierprojekta tēma – ”Autoceļa E67 un Draudzības ielas krustojuma pārbūve Bauskā”. Inženierprojektā paredzēts, rekonstruēt autoceļu E67 un Draudzības ielu krustojumu par rotācijas apli maksimāli uzlabojot satiksmes drošību. Eiropas autoceļš E67 Tallina – Varšava jeb konkrētajā posmā A7 Rīga—Bauska—Lietuvas robeža (Grenctāle) ir valsts galvenais autoceļš. Ceļu mezglam nepieciešama pārbūve, jo šobrīd nav droši veikt kreisos pagriezienus. Atbilstoši standartiem šis ceļu mezgls būtu jāveido par vairāklīmeņu ceļu mezglu, taču finansiāli izdevīgāk ir pārbūvēt par rotācijas apli. Inženierprojektā paredzētas rekonstruēt autoceļa E67 posmu, kas sākas 160 metrus Rīgas virzienā no krustojuma un beidzas 187 metrus Bauskas virzienā no krustojuma. Draudzības ielas pārbūve notiks 85m un 93m no krustojuma. Autoceļa E67 un Draudzības ielas novietojums plānā nemainīsies. Esošajā situācijā autoceļš E67 ir ar 4 joslām un Draudzības iela ar 2 joslām. Projektā paredzēts izbūvēt 1 sabiedriskā transporta pieturu, atjaunot nobrauktuvju konstrukciju, izbūvēt un atjaunot caurtekas, pārbūvēt ceļu mezglu un uzlabot ceļa segas konstrukciju. Inženierprojekts sastāv no 119 lappusēm un 15 rasējumu lapām, darbā iekļautas 72 tabulas, 3 attēli un izmantoti 8 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi vide, karstā pārstrāde uz vietas, aukstā pārstrāde, CBGM pamati, pārstrādāti pamati, pilna dziļuma rekonstrukcija, analīze, salīdzinājums.
Atslēgas vārdi angļu valodā environmental, hot in-place recycling, cold recycling, CBGM foundations, recycled foundations, full depth reconstruction, analysis, comparison.
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 24.04.2023 09:17:57