Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vadīšana starptautiskos uzņēmumos
Nosaukums Saistība darba apmierinātībai ar darbu klātienē un darbu attālināti
Nosaukums angļu valodā Onsite Versus Remote Working: The Relationship Between Job Satisfaction When Working Onsite Versus When Working Remotely
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Inese Muzikante
Recenzents William Christian Schaub
Anotācija Covid-19 pandēmijas iespaidā attālinātais un hibrīda darba modeļi kļuvuši ļoti izplatīti dažādos uzņēmumos visapkārt pasaulei. Straujās pārmaiņas atstāj dažādus iespaidus uz uzņēmumu darbinieku labsajūtu uzņēmumā, kā arī uz uzņēmumu efektivitāti. Šī darba mērķis ir izpētīt dažādu darba modeļu - attālinātā, hibrīda un klātienes darba, iespaidu uz darbinieku darba apmierinātību. Pētījumā tika izvirzīta hipotēze: Darbinieki, kas strādā hibrīda darba modelī ir vairāk apmierināti par savu darbu nekā tie, kas strādā attālināti vai klātienē. Darba apmierinātības atkarība no darba modeļiem tika pētīta kompānijā X, izsūtot aptauju uzņēmuma darbiniekiem. Aptaujā kopā piedalījās 103 uzņēmuma darbinieki un tā sastāvēja no divām daļām. Pirmajā daļā tika noskaidrots darbinieka apmierinātības līmenis, turpretī otrajā daļā cik dienas nedēļā darbinieks strādā klātienē. Lai noteiktu darbinieka apmierinātības līmeni tika izmantota jau gatava aptauja, kas izvērtēja deviņus faktorus saistītus ar darba apmierinātību: alga, izaugsmes iespējas, uzraudzība, ieguvumi, bonusi, darba ikdiena, kolēģi, darba raksturs un komunikācija. Aptaujas rezultāti liecināja, ka nav būtiskas atšķirības darbinieku apmierinātības līmenī starp dažādos darba modeļos strādājošajiem darbiniekiem. Iegūtie rezultāti parāda, ka darba modeļa tips nav vienīgais faktors, kas varētu ietekmēt darbinieka apmierinātību. Šim pētījumam bija ierobežojumi, kas neļauj akurāti noteikt atkarību starp pētāmajiem mainīgajiem. Pirmkārt, tika pētīti viena uzņēmuma darbinieki, kas nereprezentē visu uzņēmumu darbiniekus, kas pielieto šos darba modeļus. Otrkārt, aptaujāto skaits nebija pietiekams lai noteiktu būtiskas atšķirības starp mainīgajiem. Šie pētījuma rezultāti var palīdzēt uzņēmumiem pilnveidot to procedūras, lai uzlabotu darbinieku apmierinātību pret darbu dažādos darba modeļos. Bakalaura darbs ir uzrakstīts angļu valodā un sastāv no 44 lapām, divām tabulām, pieciem pielikumiem un 66 literatūras avotiem. Atslēgas vārdi: darba apmierinātība, attālinātais darbs, klātienes darbs, hibrīds, darba modeļi
Atslēgas vārdi Atslēgas vārdi: darba apmierinātība, attālinātais darbs, klātienes darbs, hibrīds, darba modeļi
Atslēgas vārdi angļu valodā Keywords: job satisfaction, onsite, remote, hybrid, working models
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 14.04.2023 22:42:54