Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vadīšana starptautiskos uzņēmumos
Nosaukums Saistība starp darba vides apstākļiem un attālināti strādājošos freelance darbinieku atdevi
Nosaukums angļu valodā Relationship Between Working Environment and Performance of Remote Freelance Workers
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Inese Muzikante
Recenzents Daiga Ērgle
Anotācija Bakalaura darbs “Saistība starp darba vides apstākļiem un attālināti strādājošos freelance darbinieku atdevi” tika izveidots ar mērķi izpētīt un izprast, kā darba vide ietekmē freelance tulkotāju darba atdevi. Šis pētījums ir versts uz korelācijas izpēti iekš mūsdienu gadījumdarbu ekonomijas, kas ir kļuvusi īpaši aktuāla COVID-19 pandēmijas, un globālās digitalizācijas, un attālinātā darba iespēju dēļ. Literatūras avoti liecina, ka attalinātā darba apstākļi sniedz gan priekšrocības, piemēram, elastību ikdienas darbu plānošnā, gan trūkumus, kā komunikācijas līmeņa zudums iekš komandas, ko tipiski sasniedz darba vietā esošie. Darbinieku iesaistīšanās kompanijas procesos un darba vietas elementi ir svarīgi faktori, kas ietekmē darba izpildi. Aptaujas dati tika ievākti no 100 freelance tulkotājiem, kas strādā kompānijā X. Pētījuma rezultāti liecina par būtisku saistību starp fizisko darba vidi un vidēji iztulkotā video materiāla minūtēm mēnesī, kā arī korelāciju starp freelance tulkotāju veikumu un viņu darba pieredzi. Neskatoties uz to, pētījumam pastāv ierobežojumi attiecībā uz darba vides vērtējuma neobjektivitāti, ierobežoto dalībnieku skaitu un iespējamo uzņēmuma neobjektivitāti darba slodzes sadalē. Uzņēmumi var izmantot šos pētījuma rezultātus, lai uzlabotu attālināto darbinieku darba vidi un, attiecīgi, veiktspēju. Kopumā šis pētījums sniedz vērtīgu ieskatu freelance darbinieku veiktspējā un kā to var uzlabot. Bakalaura darbā iekļautas divas tabulas, 53 atsauces un viens pielikumi. Bakalaura darbs rakstīts angļu valodā. Viss bakalaura darba dokuments sastāv no 37 lapaspusēm.
Atslēgas vārdi Atslēgas vārdi: Veiktspēja, attālinātā darba vide, freelance darbinieki, fiziskā darba vide.
Atslēgas vārdi angļu valodā Keywords: Performance, Remote environment, freelancers, physical environment.
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 14.04.2023 20:07:09