Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vadīšana starptautiskos uzņēmumos
Nosaukums Saistība starp dabai draudzīgu attieksmi un produkta iepakojuma īpašībām
Nosaukums angļu valodā The Relationship Between Green Attitude and Product Packaging Attributes
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Inese Muzikante
Recenzents Paula Elksne
Anotācija Šī bakalaura darba mērķis ir izpētīt dabai draudzīgo attieksmes līmeni un tā potenciālo ietekmi uz produkta iepakojuma īpašībām- izmēru, materiālu, krāsu un formu. Vides piesārņojuma dēļ uzņēmumi aizvien lielāku uzmanību vērš dabai draudzīgu produktu izstrādei. Tāpēc no mārketinga puses ir svarīgi izprast kādas produkta īpašības pircējiem saistās ar dabai draudzīgu produktu, lai sekmētu lielākus ieņēmumus. Šajā darbā tika izmantots kvantitatīvs pētījums ar jauktu izlases metodi un tika iekļauta aprakstoša statistika, kā arī secinājumu statistika, izmantojot tādus testus kā Manna-Vitnija U testu un HĪ kvadrāta kritērija testu, lai izvērtētu pētījuma mērķi. Dati tika savākti no 108 respondentiem, izmantojot anketas palīdzību. Demogrāfisko datu aprakstošā statistika liecināja, ka dzimumu ziņā sievietes sastādīja lielāko daļu, bet vecumā ziņā vairākums no dalībniekiem bija jauni pieaugušie. Respondenti tika iedalīti divās grupās ar “zemu” un “augstu” dabas draudzīgo attieksmi, lai noteiktu atšķirības starp šīm divām grupām. Rezultāti norādīja, ka nav būtiskas saiknes starp dabai draudzīgu attieksmi un tās ietekmi uz produkta iepakojuma īpašību uztveri. Taču vērtīgi ieskati tika novēroti vispārējā uztverē par produkta iepakojuma īpašībām, kuri var būtiski noderēt dabai draudzīgo produktu iepakojuma izstrādē. Šim pētījumam bija ierobežojumi attiecībā uz to, ka respondentu skaits bija salīdzinoši neliels, lai veiktu vispārīgus secinājumus, un ir jāņem vērā, ka noteikti ir arī citi potenciāli faktori, kas varētu ietekmēt klienta uztveri par iepakojumu, kurus būtu vērts izpētīt. Bakalaura darbs ir uzrakstīts angļu valodā un sastāv no 47 lapām, četrām tabulām, četriem pielikumiem un 54 literatūras avotiem.
Atslēgas vārdi dabai draudzīga attieksme, produkta iepakojuma īpašības, mārketings
Atslēgas vārdi angļu valodā green attitude, product packaging attributes, advertising
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 14.04.2023 19:24:19