Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vadīšana starptautiskos uzņēmumos
Nosaukums Salīdzinājums starp elektriskajām un degvielas automašīnām: tirgus analīze, izmaksas un vides ietekme
Nosaukums angļu valodā Comparison of Electrical Vehicles and Fuel Powered Cars: Market Research, Costs and Environmental Impact
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Inese Muzikante
Recenzents Raivis Lucijanovs
Anotācija Šī bakalaura darba mērķis ir noskaidrot, vai starp elektriskajām un degvielas automašīnām ir būtiskas atšķirības, un salīdzināt gan iegādes izmaksas, gan lietošanas izmaksas, kā arī ietekmi uz vidi. Šis darbs akcentē ilgtspējības sasniegšanas nozīmi transporta industrijā, veicot investīcijas elektrisko automašīnu tehnoloģijā un ar to saistītajās nozarēs. Pētījumā tika ievākti kvantitatīvie dati no Vācijas automobīļu un enerģijas tirgus. Kopumā tika apkopotas 50 elektriskās automašīnas un 50 degvielas automašīnas. Lai salīdzinātu atšķirības starp abiem automašīnu tipiem, tika izmantoti tādi mainīgie, kā jaunas automašīnas iegādes cena, enerģijas izmaksas uz 100 kilometriem, ogļskābās gāzes emisijas gramos uz kilometru un maksimālais nobraucamais attālums ar pilnu uzlādi vai bāku. Pēc rezultātu analīzes tika secināts, ka visos mainīgajos ir būtiskas atšķirības. Elektriskās automašīnas iegādes cena parasti ir lielāka nekā degvielas automašīnai, tomēr nodrošina ievērojami zemākas lietošanas izmaksas ilgtermiņā. Arī videi elektriskās automašīnas ir draudzīgākas, jo saražoto ogļskābās gazes izmešu skaits uz kilometru ir vismaz divas reizes mazāks nekā degvielas automašīnai. Taču maksimālais nobraucamais attālums degvielas automašīnai ir divas reizes lielāks nekā elektriskajai automašīnai. Pēc literatūras apkopošanas un pētījuma veikšanas tika secināts, ka elektrisko automašīnu adaptācija ir neizbēgama, taču ļoti svarīgi ir turpināt investēt un attīstīt elektrisko automašīnu tehnoloģiju, kā arī atjaunojamās enerģijas nozares, lai padarītu elektriskos transportlīdzkļus pieejamus ik vienam un par pieņemamu cenu. Nākotnes nolūkos pētījumā būtu nepieciešams fokusēties uz darbā minēto problēmu atrisināšanu, piemēram, tehnoloģiju attīstīšanu un izmaksu samazināšanu. Tādējādi tiek veicināta ilgtspējīgas transporta nozares attīstība, paralēli samazinot negatīvo ietekmi uz vidi.
Atslēgas vārdi Elektriskās automašīnas, degvielas automašīnas, izmaksas, ilgtspējība, vide.
Atslēgas vārdi angļu valodā electric vehicles, fuel-powered vehicles, sustainability, cost, environmental impact.
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 14.04.2023 18:06:12