Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vadīšana starptautiskos uzņēmumos
Nosaukums Saikne starp uzņēmumu mārketinga patēriņu un to ieņēmumiem, peļņu un tirgus vertibu starp uzņēmumiem, kuru gala klients ir patērētājs, un uzņēmumiem, kuriem gala klients ir citi uzņēmumi.
Nosaukums angļu valodā The Relationship Between a Firm’s Marketing Expenditure, Revenue, and Market Capitalization in Business-to-business Versus Business-to-customer Companies
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Inese Muzikante
Recenzents Zakia Siddiqui
Anotācija Mārketinga izdevumi sastāda nozīmīgu daļu no uzņēmumu kopējām izmaksām. 2022. gadā kompānijas vidēji tērēja 13.80% no kopējā budžeta mārketingam (‘Topline Report’, 2022). Neraugoties uz mārketinga nozīmīgajām izmaksām un ietekmi uz firmām, akadēmiskajā teorijā un uzņēmējdarbības literatūrā nav atrodama skaidra nostāja par to, kā mārketinga izmaksas ietekmē uzņēmumus atkarībā no to uzņēmējdarbības modeļiem. Šajā gadījumā uzņēmējdarbības modelis tiek definēts pēc uzņēmuma galvenajiem klientiem - citiem uzņēmumiem vai gala patērētājiem. Tādēļ šī pētījuma mērķis ir izpētīt saistību starp mārketinga izdevumiem, uzņēmuma ieņēmumiem un tirgus kapitalizāciju uzņēmumos atkarībā no to biznesa modeļiem. Dati ievākti no 10 uzņēmumiem, kam galvenie klienti ir citi uzņēmumi, un 10 uzņēmumiem, kam galvenie klienti ir gala patērētāji. Visu pētījumā iekļauto uzņēmumu akcijas ir tirgotas publiskajos akciju tirgos. No katra uzņēmuma publiskajām ikgadējām finanšu atskaitēm tika ievākti 10 gadu dati par mainīgo vērtībām. Rezultāti norāda uz statistiski nozīmīgām sakarībām starp mārketinga izdevumiem, ieņēmumiem un tirgus kapitalizāciju abos uzņēmējdarbības modeļos. Kompānijām, kam galvenie klienti ir gala patērētāji, saistība starp mārketinga izdevumiem un ienākumiem bija statistiski spēcīgāka nekā kompānijām, kam galvenie klienti ir citi uzņēmumi. Pretēji, firmām, kam galvenie klienti ir uzņēmumi, bija statistiski spēcīgāka lineārā saistība ar tirgus kapitalizāciju. Iegūtie rezultāti norāda, ka saikne starp pētītajiem mainīgajiem ir statistiski nozīmīga abiem apskatītajiem biznesa modeļiem, taču saikņu spēks nav nozīmīgi atšķirīgs atkarībā no biznesa modeļa. Bakalaura darbs rakstīts angļu valodā.
Atslēgas vārdi B2B, B2C, mārketings, ieņēmumi, tirgus kapitalizācija, biznesa iznākumi
Atslēgas vārdi angļu valodā B2B, B2C, marketing expenditure, total annual revenue, market capitalization, business outcomes.
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 14.04.2023 17:45:44