Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorzinātne un organizāciju tehnoloģijas
Nosaukums Tīmekļa izstrāde izmantojot GitHub mākslīgā intelekta kodēšanas palīgu
Nosaukums angļu valodā Web Development Using GitHub Artificial Intelligence Coding Assistant
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Ronalds Cinks
Recenzents Krišjānis Nesenbergs
Anotācija Attīstoties mākslīgajam intelektam un mašīnu dziļās mācīšanās zinātnei, tiek atklāti aizvien jauni mākslīgā intelekta pielietojumi. Viens no pielietojumiem ir to izmantošana datorizētos programmatūras inženierijas rīkos. Pavisam nesen šie datorizētie programmatūras inženierijas rīki ir kļuvuši vēl daudzpusīgāki, izmantojot cilvēku valodas apstrādi, lai ģenerētu ieteikumus programmēšanas koda veidā un palīdzētu izstrādātājiem uzlabot sava darba efektivitāti. Gadu no gada pieaug arī investīcijas informācijas tehnoloģijās, un uzņēmumi turpina meklēt jaunas investīciju iespējas, lai palielinātu peļņu. Pieaugošā atkarība no informācijas tehnoloģijām un manīgajām biznesa vajadzībām ir radījusi nepieciešamību pēc ātrākas programmatūru un tīmekļa izstrādes. Tas savukārt ir radījis pieprasījumu pēc rīkiem, kuri spētu uzlabot izstrādes ātrumu. Mākslīgā intelekta kodēšanas palīga GitHub Copilot izmantošana potenciāli var dot ieguvumu uzņēmumiem, kas ir gatavi ieguldīt savā izstrādes procesu attīstīšanā un efektivitātes paaugstināšanā. Līdz ar to ir nepieciešams izvērtēt šī rīka efektivitāti programmatūru izstrādes procesā, lai izprastu šāda ieguldījuma potenciālo atdevi. Šis rīks ir salīdzinoši jauns un pētījumi par to līdz šim nav veikti, tādēļ šī darba mērķis ir noskaidrot vai GitHub Copilot var uzlabot tīmekļa izstrādes ātrumu. Kā arī tiek vērtēta atšķirība vidējā ietaupītajā laikā izmantojot GitHub Copilot starp jaunākā, vidējā un vecākā līmeņa izstrādātājiem. Pētījuma rezultāti liecina, ka GitHub Copilot var samazināt izstrādes laiku par vidēji 45%. Taču netika konstatēta statistiski nozīmīga vidējā ietaupītā laika atšķirība starp darba stāža līmeņiem un GitHub Copilot izmantošanu. Pētījums sagatavots angļu valodā uz 42 lapaspusēm. Tajā ir iekļautas 4 tabulas, un 4 figūras. Pētījumā ir 35 atsauces no citu autoru darbiem. Atslēgas vārdi: GitHub Copilot, mākslīgais intelekts, darba stāžs, tīmekļa izstrāde.
Atslēgas vārdi GitHub Copilot, mākslīgais intelekts, darba stāžs, tīmekļa izstrāde
Atslēgas vārdi angļu valodā GitHub Copilot, seniority, artificial intelligence, web
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 14.04.2023 16:48:01