Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vadīšana starptautiskos uzņēmumos
Nosaukums Korporatīvā sociālā atbildība saistībā ar klientu lojalitāti atkarībā no produkta segmenta
Nosaukums angļu valodā Corporate Social Responsibility in Relation to Customer Loyalty Depending on Product Segment
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Inese Muzikante
Recenzents Kārlis Apkalns
Anotācija Korporatīvā sociālā atbildība (KSA) kā biznesa stratēģija kļūst arvien populārāka mūsdienu vidē, un klienti izrāda interesi un uzticību pret uzņēmumiem, kas pieņem sociāli atbildīgus lēmumus. Tā kā lielākā daļa uzņēmumu novērtē klientu lojalitāti, uzņēmumi cenšas ieviest jaunas metodes, kas piesaistītu lojālus klientus. Tomēr klients varētu domāt atšķirīgi pērkot pārtikas preces vai, piemēram, pērkot apģērbu. Šajā bakalaura darbā tiek pētītas KSA un klientu lojalitātes korelācijas un tas, vai produkta segments ietekmē klientu viedokli par to, cik svarīga ir korporatīvā sociālā atbildība, veicot pirkumu. Bakalaura darbā tiek apskatīti dažādi piemēri ar starptautiskām kompānijām, kas ikdienā pielieto KSA stratēģiju un kā šiem uzņēmumiem veicas ar klientu piesaisti. Tāpat tiek aprakstīti dažādi KSA aspekti, kas ietekmē apkārtējo vidi, klientus un uzņēmumus. Klientu lojalitātes principi tie apskatīti detalizēti un paskaidrota būtība, kāpēc uzņēmuma vadītājiem vajadzētu apzināties dažādos klientu veidus un kā tie uztver preces, ko iegādājas. Tiek analizēti produktu segmenti, paskaidrotas to būtiskākas atšķirības un izpētīts vai dažādi produkti ietekmē pircēju redzējumu uz kompāniju. Lai ievāktu statistiskos datus, tika izmantota aptauja, kas tika publicēta sociālajos tīklos. Iegūtie dati tika pielāgoti un izanalizēti. Izpētot attiecīgo zinātnisko literatūru un veicot statistisko analīzi (no iegūtajiem datiem praktiskajā daļā), darba autore secina, ka Korporatīvajai sociālajai atbildībai ir pozitīva korelācija ar klientu lojalitāti tomēr tas neatspoguļojās iegūtajos datos. Tiek secināts, ka produkta segments ietekmē pircēja attieksmi pret KAS. Iegūtie dati atspoguļo tikai nelielu daļu Latvijas sabiedrības. Lai veiktu pilnīgāku izpēti, būtu nepieciešami turpmāki pētījumi.
Atslēgas vārdi Korporatīvā sociālā atbildība, lojalitāte, pirmās nepieciešamības preces, luksusa preces, klients
Atslēgas vārdi angļu valodā Corporate Social Responsibility, loyalty, first necessity products, luxury products, customer
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 14.04.2023 13:59:12