Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vadīšana starptautiskos uzņēmumos
Nosaukums Uz ISO 9001 balstītas kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas efektivitāte uz piegādes laiku, klientu un darbinieku apmierinātību mazā ražošanas uzņēmumā.
Nosaukums angļu valodā Effectiveness of ISO 9001 Based Quality Management System Integration in a Small Manufacturing Company on Delivery Time, Client and Job Satisfaction.
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Inese Muzikante
Recenzents Aldis Greitāns
Anotācija Pētījuma mērķis ir novērtēt uz ISO 9001:2015 balstītas kvalitātes vadības sistēmas (KVS) ieviešanas efektivitāti nelielā drukas darbu ražošanas uzņēmumā, fokusējoties uz trim faktoriem: darbinieku apmierinātību, klientu apmierinātību un piegādes laiku. Darbs rakstīts angļu valodā, satur 42 lappuses un iekļauj 53 literatūras avotus, 2 attēlus un 4 tabulas. Lai novērtētu darbinieku apmierinātību, izmantojot P. Spektora apmierinātības ar darbu aptauju, tika aptaujāti visi uzņēmuma X darbinieki. Klientu apmierinātība tika novērtēta, aptaujājot 104 uzņēmuma klientus par viņu pieredzi veicot pasūtījumus uzņēmumā X. Piegādes laika dati tika iegūti no uzņēmuma datu bāzes. KVS ieviešanas efektivitāte tika novērtēta, izmantojot piegādes laika datus pirms un pēc ieviešanas, kā arī veicot vienādas darbinieku un klientu apmierinātības aptaujas pirms un četru mēnešu pēc KVS ieviešanas. Analizējot datus tika izmantots t-tests, lai novērtētu vai rezultātos ir statistiski nozīmīgas atšķirības pirms un pēc KVS ieviešanas. Pētījuma rezultāti parādīja, ka KVS ieviešana uzlabo darba apmierinātību un samazina mazāku pasūtījumu piegādes laiku, bet kopējie klientu apmierinātības rādītāji palika nemainīgi. Izmaiņas tika novērotas tikai atsevišķos klientu apmierinātības aptaujas jautājumos par piegādes laiku un darbinieku spēju atbildēt uz klientu jautājumiem. Var secināt, ka KVS ieviešana mazā ražošanas uzņēmumā uzlabo procesu darbību un efektivitāti mazāku projektu izpildē, kā arī, uzlabo darbinieku apmierinātību un klientu apmierinātību, saistībā ar izpildes termiņiem un darbinieku kompetenci.
Atslēgas vārdi ISO 9001:2015, kvalitātes vadības sistēma (KVS), piegādes laiks, darbinieku apmierinātība, klientu apmierinātība, mazs ražošanas uzņēmums
Atslēgas vārdi angļu valodā : ISO 9001:2015, quality management system (QMS), delivery time, job satisfaction, client satisfaction, small manufacturing company
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 14.04.2023 13:56:27