Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vadīšana starptautiskos uzņēmumos
Nosaukums Sakarība starp Bitcoin cenu, tās popularitāti un Nasdaq-100 indeksu
Nosaukums angļu valodā Relationship Between Bitcoin Price, its Popularity and the Nasdaq-100
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Inese Muzikante
Recenzents Raivis Lucijanovs
Anotācija Pētījumā tiek pētīta saistība starp Bitcoin cenu un tās popularitāti, kā arī starp Bitcoin un Nasdaq-100 indeksa cenām no 2018. līdz 2022. gadam. Pētījuma mērķis ir izpētīt korelāciju starp mainīgajiem visā periodā, kā arī katrā gadā atsevišķi, lai noskaidrotu, kā mainās attiecības starp analizētajiem mainīgajiem. Pētījumā konstatēts, ka analizētajā periodā pastāv spēcīga pozitīva korelācija starp Bitcoin cenu un Nasdaq-100 indeksa cenu. Tomēr, analizējot rezultātus par katru gadu atsevišķi, var novērot, ka korelācija svārstās no vāji negatīvas līdz izteikti pozitīvai. Pētījumā secināts, ka saikne starp Bitcoin cenu un Nasdaq-100 indeksu nav konsekventa visos pētījumos un ka Bitcoin noteiktos apstākļos var nodrošināt tradicionālo aktīvu cenu pārmaiņas. Pētījumā konstatēta arī pozitīva korelācija starp Bitcoin popularitāti un tā cenu, kas liecina, ka sabiedrības noskaņojums internetā var ietekmēt pieprasījumu pēc kriptovalūtām un, savukārt, to cenu. Tomēr šo mainīgo attiecību stiprums un virziens konkrētos periodos atšķiras. Pētījumā ieteikts, ka, tirgojot kriptovalūtas, investoriem būtu jāseko gan Nasdaq-100 indeksam, gan Bitcoin popularitātei interneta lietotāju vidū. Turpmākajos pētījumos var izpētīt kriptovalūtu cenu noteicošos faktorus un kriptovalūtu un tradicionālo finanšu tirgu mijiedarbības dinamiku. Diplomdarba apjoms ir 37 lapaspuses, tajā iekļauta 2 tabulas un 1 attēls. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 58 avoti. Diplomdarba valoda ir angļu valoda.
Atslēgas vārdi Bitcoin, Nasdaq-100 indekss, Google Trends, kriptovalūta, tradicionālie finanšu aktīvi
Atslēgas vārdi angļu valodā Bitcoin, Nasdaq-100 index, Google Trends, cryptocurrency, traditional financial assets
Valoda en
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 14.04.2023 13:22:06