Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vadīšana starptautiskos uzņēmumos
Nosaukums Organizācijas darbvietās strādājošo darbinieku darba motivācijas salīdzinājums ar attālinātās un hibrīddarbvietās strādājošo darbinieku darba motivāciju
Nosaukums angļu valodā A Comparison of Work Motivation of Employees Working Within Organisational Workspaces to the Work Motivation Within the Remote and Hybrid Workspaces
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Inese Muzikante
Recenzents Anita Gaile
Anotācija Pieaugot darbinieku skaitam, kas strādā attālinātā un hibrīda darba vidē, izpratne par darba vides organizēšanas ietekmi uz darba motivāciju ir būtiska optimālas darba vides veidošanai darba vietās. Šī pētījuma mērķis bija izpētīt darba vietas ietekmi uz darbinieku darba motivāciju klātienē, attālinātā un hibrīdā darba vidē. Aptauja tika veikta tiešsaistē, un dalībnieki atbildēja uz jautājumiem no daudzdimensiju darba motivācijas skalas (Multidimensional Work Motivation Scale). Tika veikta vienvirziena ANOVA starp grupām, lai salīdzinātu darba vides izvēles ietekmi uz darbinieku darba motivāciju katrā darba vietā, un analizējot iegūtos rezultātus netika konstatēta statistiski nozīmīgas atšķirības. Tomēr pētījums atklāja statistiski nozīmīgu darba motivācijas atšķirību starp attālinātiem un klātienes darbiniekiem, kuri savā pašreizējā darbā bija strādājuši mazāk nekā gadu. Attālinātajiem darbiniekiem bija augstāka darba motivācija nekā klātienes darbiniekiem. Kopumā pētījuma rezultāti liek domāt, ka darba vides izvēle būtiski neietekmē darbinieku darba motivāciju pēc pirmā nodarbinātības gada beigām. Pētījuma secinājumi ir sekojoši: Attālināta darba ietekme uz motivāciju var atšķirties atkarībā no kontekstuāliem faktoriem, un šie faktori darba motivācijas modeļos ir jāņem vērā. Turklāt svarīga ir personalizēta un elastīga darba kārtība, un būtiska ir pastāvīga darbinieku motivācijas uzraudzība un novērtēšana. Lai gūtu dziļāku izpratni par saikni starp darba vides organizēšanu un darba motivāciju, turpmākajos pētījumos būtu jāizmanto kvalitatīvas metodes un jāpārbauda tādi faktori kā uzdevumu sarežģītība un savstarpējā saikne. Izpratne par šīm attiecībām var palīdzēt uzņēmumiem pieņemt pārdomātus lēmumus par uzdevumu piešķiršanu un darba organizēšanu, lai optimizētu motivāciju un līdz ar to arī produktivitāti. Šis darbs ir uzrakstīts angļu valodā un sastāv no 34 lappusēm, sešām tabulām, nulles attēliem un 73 literatūras darbiem.
Atslēgas vārdi darba motivācija, darba vide, attālinātais darbs, hibrīddarbs
Atslēgas vārdi angļu valodā work motivation, work setting, remote work, hybrid work
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 13.04.2023 23:46:27