Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vadīšana starptautiskos uzņēmumos
Nosaukums Sakarība starp reliģiju un ekonomisko izaugsmi
Nosaukums angļu valodā Relationship Between Religion and Economic Growth
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Inese Muzikante
Recenzents Andrejs Jakobsons
Anotācija Pētījuma mērķis is atrast un fiksēt sakarības starp reliģiju un valsts ekonomisko izaugsmi. Pētījums sastāv no 100 valstīm ar dažādām ģeogrāfiskām un ģeopolitiskām situācijām. Neatkarīgais lielums ir procenti no iedzīvotājiem, kas ir reliģiski. Ekonomiskā izaugsme pētījumā tiek definēta ar trīs atkarīgajiem lielumiem – IKP uz iedzīvotāju, ārzemju tiešās investīcijas un bezdarba līmenis valstī. Dati priekš pētījuma sastāv no 2019. gada datiem – ekonomiskie dati ceļas no Pasaules Bankas arhīva, taču reliģiskie dati nāk no Pasaules Reliģijas datubāzes. Lai veiktu pētījumu, tika izmantots Spīrmana Ranka korelācijas koeficients. Lai labāk vizualizētu datus tika izveidota aprakstošā statistika, kur tika apkopoti vidējie rādītāji, standarta novirze, Šapiro koeficients, lielākie un mazākie lielumi. Pētījuma laikā tika atklāts, ka pastāv stipra saikne starp reliģiju un IKP uz iedzīvotāju. Eksistē arī vidēja saikne starp reliģiju un ārzemju tiešajām investīcijām. Lai arī samērā nenozīmīga, pastāv arī pozitīva sakarība starp reliģiju un bezdarba līmeni valstī. Nākotnē būtu nepieciešami turpmāki pētījumi, vēlams ar lielāku skaitu ar valstīm. 100 valstis nav pietiekami augsts skaits, lai precīzi veidotu secinājumus par makroekonomisko Saini starp lielumiem. Šis pētījums atsaucas arī uz iepriekš veiktiem pētījumiem un atrod līdzīgas saiknes starp reliģiju un IKP uz iedzīvotāju.
Atslēgas vārdi reliģija, IKP uz iedzīvotāju, bezdarba līmenis, ārzemju tiešās investīcijas
Atslēgas vārdi angļu valodā religion, GDP per capita, unemployment, foreign direct investment
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 13.04.2023 22:22:24