Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vadīšana starptautiskos uzņēmumos
Nosaukums E-pasta mārketings un uzņēmumu ienākumi
Nosaukums angļu valodā Email Marketing and Companies' Revenue
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Inese Muzikante
Recenzents Ieva Veidemane
Anotācija Šis pētījums tika veikts, lai noskaidrotu e-pasta mārketinga ietekmi uz uzņēmumu ienākumiem. Lai to izzinātu, tika apkopota līdz šim eksistējoša literatūra, kā ietvaros tika veikti pētījumi ar līdzīgu mērķi. Pēc literatūras apkopošanas tika secināts, ka e-pasta mārketings ir efektīvs digitālā mārketinga veids, kas, iespējams, ir pat vienkāršāks un ienesīgāks kā citi mārketinga un reklāmas paņēmieni, turklāt tas dod iespēju personalizēt komunikāciju ar patērētājiem. Balstoties uz pieejamajiem materiāliem, tika izvirzīta pētījuma hipotēze: “E-pasta mārketinga ieviešana iekš uzņēmuma mārketinga stratēģijas ievērojami palielina tā ienākumus”. Lai veiktu iecerēto, pētījumam tika izmantoti dati par 25 uzņēmumu ienākumiem, kas pielieto e-pasta mārketingu. Šie dati tika sadalīti divās daļās – uzņēmuma ieņēmumi pirms e-pasta mārketinga pielietošanas, un uzņēmuma ienākumi pēc e-pasta mārketinga pielietošanas. Mērķis bija salīdzināt šos divus laika periodus un noskaidrot, vai starpība starp tiem ir statistiski nozīmīga un tādējādi vai e-pasta mārketings tiešām palielina ieņēmumus. No statistiskās analīzes rezultātiem varēja secināt, ka uzņēmuma ienākumi pakāpeniski pieaug un ka šī ienākumu starpība pirms un pēc e-pasta mārketinga ieviešanas ir statistiski nozīmīga. Šie secinājumi arī apliecina, ka iepriekš minētā hipotēze apstiprinās. Tomēr pētījumam piemīt arī ierobežojumi, kas attur no precīzu rezultātu noteikšanas. Piemēram, datiem tika izmantoti tikai 25 uzņēmumi, un e-pasta mārketinga efektivitāte tika novērota vien 3 mēnešu garumā. Lai veidotu pamatotākus secinājumus, būtu nepieciešams veikt pētījumu ar plašāku pieeju datu bāzei, kā arī novērot rezultātu veidošanos ilgtermiņā.
Atslēgas vārdi e-pasta mārketings, ienākumi, digitāls, bizness, stratēģija
Atslēgas vārdi angļu valodā email marketing, revenue, digital, business, strategy
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 13.04.2023 20:30:31