Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vadīšana starptautiskos uzņēmumos
Nosaukums Saistība starp starptautisko migrāciju un Eiropas ekonomisko attīstību
Nosaukums angļu valodā Relationship between International Migration and Europes Economic Development
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Inese Muzikante
Recenzents Kristīne Dambe
Anotācija Lieli darbaspēka ieplūdumi Eiropas valstīs, no ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ), ar mērķi palielināt finansiālo un vispārīgu dzīves labklājības līmeni, ir radījuši līdz galam neizpētītus riskus un iespējas Eiropas iedzīvotājiem. Lielas imigrantu plūsmas dažādu politisko un ekonomisko iemeslu dēļ, pēdējos desmit gados ir raisījuši asas debates par sekām uz uzņēmējvalstu ekonomisko situāciju un valsts vadības struktūru lēmumiem par imigrācijas ierobežošanu vai tālāku veicināšanu. No vienas puses, imigrācija palīdz darba tirgum efektīvāk sadalīt darbaspēka resursus uz sektoriem ar samazinātu darbaspēka piedāvājumu. Savukārt, no otras puses, tā ietekmē mazāk izglītotos, vietējos darba ņēmējus, zaudējot vai nespējot tikt pie mazāk apmaksātām darba vietām. Tas rada spiedienu uz valstisko institūciju ilgtspējības stratēģijām, tāpat arī valsts finansētajiem pakalpojumiem. Tādēļ rodas jautājums, vai prioritizēt vietējo darba ņēmēju ekonomiskās intereses vai sekot vispārīgai pieejai, lai uzturētu ekonomisko attīstību visa valstī. Lai izpētītu tendences starp migrantu kustību un Eiropas Savienības valstu ekonomisko izaugsmi tika veikta publiski pieejamo datu, no 1996. līdz 2021. gada, statistiskā analīze izmantojot paneļu datu regresiju un Greindžera cēloņsakarību testus. Pētījuma rezultāti liecina, ka valstis, kas ilgtermiņā atbalstīs migrantu ieplūdumu, var pozitīvi sekmēt ekonomisko izaugsmi un iedzīvotāju labklājības līmeni. Konkrēti, pasākumi, kas vērsti uz prasību samazināšanu imigrantiem, lai uzsāktu savu biznesu vai kļūtu par pilntiesīgu darba tirgus sastāvdaļu, var ietekmēt valsts ekonomikas izaugsmi gan nodarbinātības līmeņa uzlabošanā, gan arī iekšzemes kopprodukta un ienākumu līmeņa celšanā. Kopumā šis pētījums sniedz ieskatu par imigrācijas un ekonomiskās attīstības saikni un dod ieteikumus interesējošajām valsts struktūrām, lai maksimāli izmantotu starptautiskās migrācijas priekšrocības Eiropā.
Atslēgas vārdi starptautiskā migrācija, ekonomiskā attīstība, iekšzemes kopprodukts, nacionālais kopienākums, tautas attīstības indekss, inflācija, bezdarbs.
Atslēgas vārdi angļu valodā international migration, economic development, gross domestic product, gross national income, human development index, unemployment, inflation, policymakers.
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 13.04.2023 18:11:08