Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Sporta kompleksa jaunbūve Rīgā", (Bak.darbs "Ģeopolimēra mehānisko īpašību salīdzinājums atkarībā no pelnu putekļu izcelsmes")
Nosaukums angļu valodā "Sports complex building in Riga", ("Comparison of geopolymer mechanical properties depending on the origin of fly-ash")
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Leonīds Pakrastiņš
Recenzents Kaspars Kalniņš
Anotācija Diplomprojekts izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Būvkonstrukciju inženierzinātņu institūta Būvkonstrukciju katedrā. Diplomprojektā izstrādātas divas daļas – bakalaura pētnieciskā daļa un inženierprojekta daļa. Bakalaura pētnieciskās daļas tēma: “Ģeopolimēra mehānisko īpašību salīdzinājums atkarībā no pelnu putekļu izcelsmes”. Darbā tiek aplūkota zinātniskā literatūra par ģeopolimēru sastāvu, svaiga sastāva un mehāniskajām īpašībām. Pētījumā tiek izgatavoti kubu un cilindra formas paraugi, kuriem tiek veikts spiedes stiprības tests un tiem tiek noteiktas rukuma un šļūdes deformācijas noteiktā laika posmā. Pēc iegūtajiem rezultātiem tiek veikti secinājumi par dažādu pelnu putekļu izcelsmes ģeopolimēru sastāviem, salīdzinātas to īpašības un sniegti priekšlikumi turpmākai ģeopolimēru izpētei un pielietojumam būvniecības nozarē. Bakalaura pētnieciskā daļa uzrakstīta latviešu valodā 40 lapaspusēs, izmantojot 41 literatūras avotu. Pētījumā ir 19 attēli un 4 tabulas. Inženierprojekta daļas tēma: “Sporta kompleksa jaunbūve Rīgā”. Inženierprojektā veikti 3 nesošo konstrukciju – jumta nesošās sijas, ēkas ārmalas kolonnu un pāļu pamatu dimensionēšana un kontrolaprēķini. Dažādu konstrukciju variantu tehniski ekonomiskais aprēķins un salīdzinājums veikts nesošajām kolonnām. Inženierprojektā aprakstīti arhitektūras risinājumi, galvenie inženierkomunikāciju principiālie risinājumi, siltumtehniskie un ugunsdrošības risinājumi. Darbā izstrādāts būvdarbu tehnoloģijas apraksts, darba organizācija un darba un vides aizsardzības pasākumi. Izstrādāts objekta ekonomiskais pamatojums – lokālā tāme un koptāme saskaņā ar kalendāro plānu. Ēkas projekts paredz tehniski ekonomiski pamatotus risinājumus, atbilstošus arhitektūras prasībām. Inženierprojekta daļa izstrādāta latviešu valodā uz 156 lapaspuses, izmantojot 39 literatūras avotus. Inženierprojektā ir 25 attēli un 16 tabulas. Darba grafisko daļu veido 9 A1 formāta rasējumi.
Atslēgas vārdi Ģeopolimēri, Pelnu putekļi, Mehāniskās īpašības, Spiedes stiprība, Rukums, Šļūde
Atslēgas vārdi angļu valodā Geopolymer, Fly-ash, Mechanical properties, Compressive strength, Shrinkage, Creep
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 12.02.2023 12:06:36