Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Koka jumta pārseguma konstuktīvā risinājuma pamatojums", (Inž.proj. "Sabiedriska ēka ar koka karkasu")
Nosaukums angļu valodā "Timber roof structural solution justification", ("Public building with timber framework")
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Dmitrijs Serdjuks
Recenzents Pāvels Akišins
Anotācija Diplomprojekts sastāv no divām daļām, proti, pētnieciskās daļas un inženierprojekta. Pētnieciskās daļas tēma ir “Koka jumta pārseguma konstruktīvā risinājuma pamatojums”. Inženierprojekta tēma “Sabiedriska ēka ar koka karkasu”. Pētnieciskās daļas sākumā tiek veikts apskats par tirgū pieejamām koka nesošajām konstrukcijām, to parametriem, mehāniskajām un ķīmiskajām īpašībām. Literatūras apskatu izstrādā, lai definētu ēkas nesošās, nenesošās un norobežojošās konstrukcijas. Pētījumam izvēlas 3 nesošas līmētas koka jumta pārseguma konstrukcijas: līmētu taisnstūrveida kopni, divslīpņu siju un līmētu stiegrotu siju. To salīdzināšanas galvenais kritērijs – relatīvais materiāla patēriņš mērīts kubikmetros (m3). Pirms salīdzināšanas tiek noteikti pētījuma kritēriji, kas atvieglina un nodrošina pētījuma iegūto rezultātu salīdzināšanu savā starpā. Salīdzinājuma pamatā definē slodzi, kas iedarbojas uz nesošo jumta pārseguma konstrukciju, pieņem aprēķinu shēmas, veic elementu šķērsgriezumu dimensionēšanu un pārbauda to stiprību, noturību, kā arī lietojamības robežstāvokli. Pētījuma rezultāti rāda, ka izdevīgākais variants pēc izvirzītā kritērija ir stiegroti līmēta sija. Pētījuma rezultāti - V_(stiegr.sijai)=0.46 m^3<V_(divslīp.sijai)=0.64 m^3<V_kopne=0.89 m^3. Papildus tiek veikta ekonomiskākā varianta izvēle, balstoties uz trīs izvēles kritērijiem: koksnes stiprības klasi, siju soli un relatīvo koksnes materiālu patēriņu. Aprēķinu veic izmantojot matemātisko modelēšanas metodes regresijas vienādojumu, kas nosaka kombināciju starp siju soli un koksnes stiprības klasi, pie kuras ir vismazākais relatīvais koksnes materiāla patēriņš. Rezultāts rāda, ka pie koksnes stiprības GL24h siju soli pieņemt vienādu ar 7 m. Darba apjoms pētnieciskajai daļai: 90 lappuse., tabulu skaits -1 (tabulas un grafiki ievietoti arī attēlu veidā), attēlu skaits – 48, literatūras avoti – 17. Inženierprojekta daļā izstrādā ēkas arhitektūras, būvkonstrukciju, darba veikšanas un organizēšanas, kā arī darba un vides aizsardzības aprakstus. Veic 4 nesošo konstrukciju – paneļa ārsienas, stiegrotās sijas, jumta nesošās profilloksnes un starpstāvu paneļa pārseguma -, 2 mezglu – stiegrotās sijas un nesošās ārsienas, nesošās ārsienas un starpstāvu pārseguma-, kā arī pamata un pamatnes aprēķinus un to pārbaudes. Ēkas ekonomiskā pamatojuma daļā izveido 1 lokālo tāmi sagatavošanās darbiem, kā arī sastāda būvniecības koptāmi. Projektam izstrādā grafisko daļu, kas ietver arhitektūras un būvkonstrukciju rasējumus , būvlaukuma ģenerālplānu, tehnoloģisko karti un kalendāro grafiku. Darba apjoms inženierprojektam: 104 lappuses, tabulu skaits – 8, attēlu skaits (ietver tabulas un grafikus) – 52, literatūras avoti – 29.
Atslēgas vārdi Koka konstrukcijas, CLT nesošie paneļi, Stiegrota sija, Nesošās tērauda profilloksnes, Racionālo parametru noteikšana, Relatīvais materiāla patēriņš
Atslēgas vārdi angļu valodā Timber structures, CLT load-bearing panels, Reinforced beam, Load-bearing steel profile sheets, Determination of rational parameters, Relative material consumption
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 09.02.2023 15:16:46