Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Noliktavas ēka ar biroja daļu Rīgā", (Bak.darbs "Konstruktīvās problēmas praktiskajā būvniecībā")
Nosaukums angļu valodā "Warehouse building with office in Riga", ("Structural problems in practical construction")
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Andīna Sprince
Recenzents Laura Vītola
Anotācija Diplomdarbs ir izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātē, Būvkonstrukciju inženierzinātņu institūtā, Būvkonstrukciju katedrā. Bakalaura darbā tiek apskatītas un izanalizētas konstruktīvas problēmas praktiskajā būvniecībā. Vispārīgi tiek apskatīti konstruktīvie problēmu cēloņi projektēšanas, ražošanas, būvniecības un ekspluatācijas posmos. Papildus tiek izpētīti un apkopoti dažādu būvju, konstrukciju un biežāk pielietoto būvmateriālu konstruktīvo problēmu veidi un to izraisītās sekas. Darbā tiek aprakstītas populārāko būvkonstrukciju veidi kā metāla, koka, betona un mūra konstrukciju problēmas ar ko visbiežāk saskaras praksē. Tālāk tiek dziļāk apskatītas ar konstruktīvā materiāla betona saistītas konstruktīvās problēmas izceļot betona rukumu un tā deformāciju veidus. Inženierprojekta daļā tiek izstrādāts projekts 11480.5 kvadrātmetru lielai ēkai Rīgā, kur paredzēta noliktavas daļa un biroja telpas. Noliktavas zālei paredzēts viens stāvs, bet biroja telpas, tajā skaitā, tehniskās telpas trīs stāvos. Ēkas augstums līdz jumta korei pēc projekta paredzēts 11.6 metru augsts, ēkas garums 126.8 metri un platums 90.7 metri. Ēkas karkass paredzēts no saliekamā dzelzsbetona kolonnām, tērauda nesošajām sijām un jumta kopnēm. Ēkai paredzēti pāļu pamati uz kuriem balstīsies nesošās saliekamā dzelzsbetona kolonnas. Inženierprojekta daļā tiek sniegts vispārīgs objekta apraksts, parādīti arhitektūras risinājumi, plānojums, ēkas konstruktīvais izpildījums un inženierģeoloģija. Atbilstoši piešķirtajam uzdevumam tiek veikti aprēķini trīs konstrukcijām – dzelzsbetona kolonna, tērauda starpstāvu pārsegumu nesošā sija un pāļu pamatu aprēķins. Kā arī tiek veikts aprēķins kolonnas un tērauda sijas sajūguma mezglam. Darbā ir veikts vienas nesošās konstrukcijas – kolonnas ekonomiskais salīdzinājums. Tiek aprakstīti projektā izmantotie siltināšanas, pretkorozijas, hidroizolācijas un ugunsdrošības risinājumi. Inežnierprojekta daļa arī apskata galveno būvdarbu tehnoloģiju, teritorijas labiekārtojumu, darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības pasākumus, kā arī iekļauts darbu organizācijas plāns, ekonomiskais pamatojums un kalendārais plāns Darbs izstrādāts latviešu valodā uz 171 lpp, tajā iekļaujot 23 tabulas, 47 attēlus un 56 literatūras avotus. Darba pielikums sastāv no grafiskās daļas 10 rasējumiem un kalendārā plāna.
Atslēgas vārdi "Noliktavas ēka ar biroja daļu Rīgā", (Bak.darbs "Konstruktīvās problēmas praktiskajā būvniecībā")
Atslēgas vārdi angļu valodā "Warehouse building with office in Riga", ("Structural problems in practical construction")
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 08.02.2023 17:51:51