Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkas jaunbūve Cēsīs, Cīrulīšu ielā 62", (Bak.darbs "Gaisa poru struktūras ietekme uz betona salizturību")
Nosaukums angļu valodā "Multi–storey apartment building on Cirulisu street 62, Cesis", ("Air void structure effect on the frost resistance of concrete")
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Gita Šakale
Recenzents Māris Šinka
Anotācija Diplomdarbs ir izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes būvniecības inženierzinātņu fakultātes būvkonstrukciju katedrā. Diplomdarbs sastāv no divām daļām: Bakalaura daļas un inženierprojekta daļas. Bakalaura pētnieciskās daļas tēma ir “Gaisa poru struktūras ietekme uz betona salizturību”. Pētījumā tika veidoti dažādi salizturīga betona maisījumi, lai iegūtu lielu datu apjomu tālāku rezultātu analizēšanā un noteiktu, kuri ir galvenie faktori poru struktūrā, kas pozitīvi vai negatīvi ietekmē betona salizturību. Inženierprojekta daļas tēma ir “Daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkas jaunbūve Cēsīs, Cīrulīšu ielā 62”. Inženierprojekts sastāv no 6 pamata sadaļām. Tika veidots vispārējs arhitektoniskais un konstruktīvais apraksts, veikts ekonomiskais salīdzinājums 3 dažādiem kolonnas veidiem. Veikti 3 konstruktīvo elementu kontrolaprēķini un viens mezgla aprēķins. Izstrādāts darbu veikšanas projekts, rasējumi AR, BK un DVP sadaļās, kā arī konstrukciju ekonomiskais salīdzinājums un sastādītas projekta koptāmes. Diplomdarba apjoms sastāda 151 lappuses. Bakalaura daļā izmantoti 16 literatūras avoti, bet inženierdarbā 24. Diplomdarbā ir 55 attēli, 20 tabulas, 11 grafiki un 10 pielikumi, no kuriem 9 ir A1 formātā, bet 1 A0 formātā.
Atslēgas vārdi Betons, metāls, dzelzsbetons, salizturība
Atslēgas vārdi angļu valodā Concrete, steel, reinforced concrete, frost resistance
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 08.02.2023 15:51:55