Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Mezglu stinguma ievērtēšana konstrukciju būvmehānikas aprēķinos", (Inž.pr. "Moto tehnikas jaunbūve")
Nosaukums angļu valodā "Evaluation of joint stiffness in global analysis", ("Motorcycle store building")
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Līga Gaile
Recenzents Ulvis Skadiņš
Anotācija Bakalaura darbs izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības un Inženierzinātņu fakultātes Būvniecības un rekonstrukcijas institūta Būvkonstrukciju katedrā. Diplomprojekts sastāv no divām daļām: 1) Pētnieciskā daļa – tika izpētīti izmantotie mezglu mehāniskie savienotājlīdzekļi tērauda būvkonstrukciju projektēšanā, kā arī to ietekme uz nesošo kolonnu noturības aprēķiniem izvēloties dažādus kolonnas balsta mezglu risinājumus, veicot aprēķinu gan plaknē, gan telpiskā modelī. Aprēķiniem tika izmantotas galīgo elementu metodes programmas AXIS VM X5 ar tērauda konstrukciju projektēšanas pielikumu konstrukciju globālajiem aprēķiniem kā arī rāmja noturības aprēķiniem un IdeaStatica izvēlēto mezglu konfigurācijas stiprības un stinguma aprēķiniem. 2) Inženierprojekts – izstrādāts taisnstūra formas moto tehnikas jaunbūves projekts saskaņā ar spēkā esošajiem normatīviem. Šīs daļas ietvaros tika izstrādāts ēkas ģenplāns, ēkas arhitektoniskie risinājumi, veikti konstrukciju kontrolaprēķini – kopnei, kopņu mezgliem, kolonnai zem kopnes, kolonnas un pamata savienojuma mezglam un pamatam, izveidots ēkas būvģenplāns, kā arī 2 tehnoloģiskās kartes kolonnu un saliekamā plātņu pārseguma montāžai, izstrādāts būvdarbu kalendārais grafiks izmantojot datorprogrammas palīdzību Microsoft Excel 2020 un aprakstīti darbu veikšanas principi. Bakalaura darbs sastāv no 177 lappusēm, 29 tabulām un 139 attēliem. Darba izstrādei izmantoti 45 literatūras un informācijas avoti. Inženierprojekta daļā izstrādāti 29 rasējumi.
Atslēgas vārdi Tērauda konstrukcijas, tērauda karkasa noturība, tērauda mezgli, mezglu stingums, aprēķina garuma koeficients
Atslēgas vārdi angļu valodā Steel structures, Buckling of steel frames, steel joints, joint stiffness, buckling coefficient
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 08.02.2023 14:25:00