Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Tenisa kortu būvniecība”, Vārpu ielā 17A, Mārupē",(Bak.darbs "Tehniskās izpētes ietekme kultūrvēsturisku ēku atjaunošanā")
Nosaukums angļu valodā "Tennis courts construction”, Vārpu Street 17A, Mārupe", ("Technical research influence in the restoration process of cultural and historical buildings"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Kārlis Kostjukovs
Recenzents Jānis Cinis
Anotācija Diplomdarbs sastāv no pētnieciskās daļas un inženierprojekta. Pētnieciskās daļas mērķis ir apkopot informāciju par atsevišķām Kuldīgas pilsētas kultūrvēsturiski nozīmīgām ēkām un ēku daļu tehnisko stāvokli. Noskaidrot, kuras ēku daļas netiek pietiekami padziļināti izpētītas projektēšanas stadijā un vai tehniskās apsekošanas/izpētes atzinums rada ietekmi uz kopējām būvniecības izmaksām. Darba gaitā tika noskaidrotas galvenās problēmas, kas būvniecības procesa sākuma stadijā rada papildus izmaksas būvdarbu laikā. Tika izvērtēti dažādu būvspeciālistu viedokļi par papildus būvdarbu izmaksu rašanos, projektēšanas gaitā, sastādot nepilnīgu tehniskās apsekošanas/izpētes uzdevumu. Veikta iegūto datu analīze un izdarīti secinājumi. Pētījumā secināts, ka tehniskās apsekošanas/izpētes uzdevuma sastādīšanas posms ir viens no būtiskākajiem kultūrvēsturisku ēku atjaunošanas procesa sākuma stadijā, kas vistiešākā mērā regulē tehniskās izpētes ietekmi un nozīmīgumu kultūrvēsturisku ēku atjaunošanā. Inženierprojekta daļā tika projektēta “Tenisa kortu būvniecība”, kas atradīsies Vārpu ielā 17A, Mārupē. Apbūves laukums sastāda 3128,14 m2 ar kopējo ēkas platību 3180,24 m2. Tenisa kortu ēkai paredzēts viens stāvs ar nelielu otrā stāva daļu. Ēkas kopējais augstums - 10,65 m. Ēkas konstrukcija veidota no tērauda kolonnām un tērauda sijām. Pamatu konstrukcija ir stabveida pamati. Konstrukcija veidota no stiegrota betona. Uz pamatu konstrukcijas balstītas kolonnas un cokolsija. Inženierprojekta ietvaros izstrādāts paskaidrojuma raksts, sastādīts būvkonstrukciju aprēķins pamatiem, kolonnai un jumta sijai. Ir sastādīts būvdarbu tehnoloģiju apraksts un objekta ekonomiskais pamatojums, kopā izstrādāti 9 rasējumi A1 lapu formātā. Bakalaura darba apjoms – 132 lapaspuses, 21 attēls, 19 tabulas un 2 pielikumi. Darbā tika izmantoti 34 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Tehniskā izpēte, kultūrvēsturiskas ēkas, Kuldīga
Atslēgas vārdi angļu valodā Technical research, cultural and historical buildings, Kuldiga
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 08.02.2023 13:09:34